Ur Jubileumsboken

SÅNGER

Kåren har under alla år haft lätt att ta ton. Vi har i omgångar även haft en lottakör.

Till de flesta festerna, både den stora och den lilla, tas det fram ett sånghäfte. Och vi sjunger gladelingen, gamla kända melodier, ibland med en helt ny text, Nya texter med kårtema. Eller för att hylla någon eller en orga­nisation, vilket ofta är kårens hyllningssätt. Det finns många sångtillverkare, men den som skrivit flest är nog ändå Ingrid George.

Här kommer nu ett urval av vår digra sångarskatt.
Ta nu ton och sjung!

Lottornas sång
Text: Gerda Fröberg
Gå fram under fanan i guld och blått,
se uppåt du svenska kvinna.
Gå fram för din bygd där din vagga stått, låt aldrig din låga förbrinna.
Då skogen susar av minnen och sång som i dröm hör du Sveriges stämma. Och når den ditt hjärta, du vet en gång, att här är ditt land, du är hemma.
Ditt hem är forntid och kommande tid, och nuet, som modigt ska levas.
Gå rak och orädd i dagens id, var redo för offren, som krävas.
Om fjärran och vida din tanke far den får ro vid glimmande härden. Framåt då, Lottor, för Sveriges försvar, för hemmet, vårt fäste i världen.

Lottapsalmen
Melodi: Psalm 42,
si Jesu är ett tröstrikt namn
Giv Gud oss kärlek, kraft och mod
att gå till storms mot hatets flod,
vår ande led, vår vilja stärk
att aldrig tröttna i vårt verk.
Giv bergfast tro, som flamma stark
till värn för våra fäders mark,
till skydd för tusenårigt arv
i sekler och i tidevarv.
Giv oss ett hopp som aldrig dör
att landet, som vi leva för,
ej skall av våldet plånas ut
men fritt bestå till tidens slut.

Kårens rekryteringsvisa
Melodi: White Christmas
Text: Ingrid George

Vi drömmer om en ny lotta
En medlem som vill göra allt
Som vill komma till kåren, i alla hundra åren
Va’ aktiv även militärt
Tänk om den lottan värva’ en kompis
En riktig kompis som gick me’
I vår lottakår och armé
Sollentuna lottakår är bäst!
Två lottor värvar två väninnor
Och snart så ordnar dom en till
Dessa fem blir tio, som snart blir tjugonio
Som alla flyglottor kan bli
Sju sjukvårdslottor värvar sjutton
Och de blir kockar i marin
Våran rekrytering är fin
Sollentuna lottakår är bäst
Vi är 140 stycken i kåren
Ja, dagens medlemstal totalt
Om vi alla kan värva,
en tjej som kan ärva
vår varma känsla för vår kår
Då kan vi snart bli flera hundra
Ett häftigt nätverk i vår stad
Många kompisar gör en glad
Sollentuna lottakår är bäst
Vi skulle kunna vara tusen
Som alla gillade vår kår
Tänk de långa leden,
för friheten och freden
På nationaldagspromenad
Vi drömmer om en stor gemenskap
Som redan finns här inom oss
Och som finns i salen förstås
Sollentuna lottakår är bäst!

Kårens 50-årsvisa
Melodi: Gärdebylåten
justerad till 60 år

1941 då bildades kåren,
och det var ju liksom nu i början på våren.
Främst bland dem som startade
var krigets lottor som var’t me’
Då slevade man mat och man förband alla såren,
klättrade på skidor och sen kom gärna våren.
Då som nu med leriga skor,
mot krig, vi stövla runt och svor.
Här kommer lottakåren,
firar de 60 åren.
Med att visa verksamhet,
berätta lite vad vi vet.
Fiendens hot vi klarar,
när vi vårt land försvarar.
I försvaret är vi med,
och verkar för frihet och för fred!
Snart ingen kvinna i komunnen kan komma undan,
när vi ger dem vår reklam på brevlåde-rundan.
Sprider vår information,
i centrum och på var station.
I skolan affischerar våran unglottaliga,
hungrigast av alla på att gå ut och kriga.
Men de äldre kommer hellre
ner på tisdag till vår kår,
Ja här kommer ju lottakåren
som blivit lätt till åren.
Kaffet på försvargår’n är
den grund som vår förening när.
Men om det krävs tuffa tag,
så räds inte vårat lag
att ge sig ut till Sveriges gräns
och visa att dom inte skräms!
På kommunen vill de ha vår hjälp sköta krisen
allt ifrån att informera till att stå vid spisen.
Inte sköta skattemedel,
utan vid olyckor och fel.
Krigsplacering på kommunen är ju en ny grej,
och på köpet får vi chansen värva nå’n ny tjej.
Nya vänner har vi fått,
när vi på FOS-möten har gått.
Här kommer lottakåren,
Vi följer dom i spåren,
alla som frivilligt tar
en uppgift i vår lands försvar.
Radio- och bilkårister,
motor/mopedcyklister,
Röda kors och stjärnor blå -
Tillsammans frivilligt vi gå!
Sextio år är ingen ålder för en riktig kvinna
Mycket ska vår lottakår med åren ännu hinna.
Ideella timmar och år,
ska ägnas år vår kära kår.
En tanke bör vi skänka åt dom som sitter hemma,
som undrar hur vi tänker när vi lätt kan bestämma,
att vi går till kåren när
familjen håller oss så kär.
Jo för här i bland lottavänner
vänskap och glädje känner
inga gränser, vi har kul
Och lär oss sjunga jämt i dur
Kunskap och ansvar får en
kvinna i lottakåren.
Sollentuna lottakår –
Hurra för dina 60 år!

Försvarsgården
Melodi: Rövarvisan
Lottornas hyllningssång till
försvarsgården 2007

Det var en gång en krigsbarack, som hade blivit över
Den skänktes till en hejarklack, som sa att de behöver
En gård för hembygdens försvar
Så Köpingen ska vara kvar
Hemvärn och lottor och rödakorsfolk
Hade bildat en stiftelse utan smolk
När gården stod på plats var ännu orostider inne
Och kalla kriget lät oss inte tappa krigets minne
Lottor vintra’ 60-tal
Men Korset gjorde nya val
Ett fåtal var cheferna för vårt försvar
Som ledde vårt hemvärn i många dar
Huset krävde vård och omsorg, även en del pengar
Mest var det oljepannan vår, som gav os några slängar
Från krigsmakten kom hyra stor
Hemvärnsföreningen, vi tror
fick borga för hembygdens kris, väl och ve
fick peng till vårt hus från politikerne
Dock krävde vår kommun i samma veva att vi skulle
Ta ansvar för vårt hus och på inkomster sätta rulle
Vi lånade ut kök och sal
Till dom som ville ordna bal
På gården huserade fogden som bäst
Så att vi fick inkomster från någon gäst
Det blev ju lite tomt när Röda Korset hade lämna’
Så när det kom en kvinnlig bilkår, tvåsamheten rämna
I fem år var vi sambor tre
Sen flytta nya kvinnorne
Nu kom det en tid som var präglad av han
Som var en allsmäktig och praktisk man
Torsten i moderna tider av vår gårds historia
Var den som med sin kärlek lät vårt hus bli kvar, och tror ja’
Gav möjlighet till framtidshopp
Med värmeisolerings-stopp
Han visste att v som har huset som bo
Skulle vårda det ömt när han slog sig till ro
Hemvärnet har genom sina chefer blitt beordrat
Att hus och marken runt i kring ska vara värdigt vårdad
Och lottorna har bonat golv
Och målat fönster fram till tolv
De har vakat när färgen har torkat en natt
Och skurat i köket med många skratt
Nu har den gamla kåken stått i femtio år och mera
Vi firar, men det känns som det är slut på denna era
I stiftelsen en oro finns
När HV-gubbs och lotta-kvinns
Har olika vilja om gårdens funktion
Om utlåning, städning och samtalston
För lottorna är gården vårat hem och våran mage
Utan huset fanns vi inte över huvud tage’
Men lottorna har flera ben
Det militära minskar ren
Så vi ser en chans för vår kära barack
Som bas för krisfrivillig motattack
Nu lider huset under kompaniets sparar-iver
Vi hoppas att de inte hela kåken för oss river
Vi lottor vill ha kvar vår gård
Och värna husets ömma vård
Prinsen på spisen ger det skydd han kan
Då vågar vi nog se framtiden an