OM OSS

Sollentuna lottakår är en förening som erbjuder många aktiviteter för sina medlemmar; intressanta föreläsningar, spännande studiebesök, utvecklande kurser, härliga resor till andra länder och trivsamma kalas med god mat. Dessutom ett nyttigt och roligt nätverk av kvinnor i alla åldrar, från olika yrken och bakgrunder. Vi har medlemmar i hela landet, även om de flesta bor i Stockholm och framför allt i Sollentuna.

Lottakårens aktiva träffas vanligen ett par torsdagar i månaden i vårt eget hus Försvarsgården i Sollentuna. Om man inte kan eller vill komma på dessa möten kan man ändå känna sig helt informerad då man som medlem får mail på sändlistan "Prata", info via denna hemsida och fram för allt mycket information på vår FaceBook-sida och Instagram.

Föreningen tillhör riksorganisationen "Svenska lottakåren", som erbjuder många olika möjligheter att utbilda sig och förbättra sin CV. Som lotta kan du engagera dig i frågor som rör samhällets säkerhet, såväl nationellt som internationellt och lokalt. Du kan utbilda dig och skriva avtal/överenskommelse med civil eller militär myndighet för att kunna bidra till ett säkrare och tryggare samhälle både i kris och krig. Endast kvinnor kan bli medlemmar i Svenska lottakåren. I Sollentuna lottakår har vi även en "dotterförening" som heter Sollentuna lottakårs vänner, SLKV, som erbjuder hela den lokala lottakårens utbud till lottor som har sitt huvudmedlemskap i annan lottakår, samt till män.

Under pandemin har kåren ställt om de flesta av sina möten till digitala kanaler och du kan fortfarande få Nyfikeninfo, grundläggande Lottakunskap som ny medlem liksom möten för kunskap, utveckling och trevlig samvaro. Svenska lottakåren centralt har också varit mycket kreativ och hittat fina kanaler för oss medlemmar för utbildning, samvaro och friskvård via hemsida, digitala möten,  Facebook och Instagram.

   Välkommen till en av Sveriges mest aktiva lottakårer. Och den roligaste!


Verksamhet som varit

Här hittar du våra verksamhetsberättelser.