KÅRENS STYRELSE

Valda vid kårstämman den 29 februari 2024.

Via fliken KONTAKT kan du nå styrelsens ledamöter.

kårchef

kårchef

Vice kårchef

Anna Grönvall

medlem i kommunikationsgruppen samt ledamot i Försvarsgårdens stiftelse
Martina Engsjö-Lindgren

medlem i kommunikationsgruppen, SLKV-kontakt 

Agneta Löwenhielm

kassör och ledamot i Försvarsgårdens stiftelse

Ledamöter


Giggi Steijer

sammankallande i beredskapsgruppen och LOTSgruppen, medlem i utbildargruppen

Anette Engdahl

sekreterare, infolotta och sammankallande i rekryteringsgruppen, medlem i kommunikationsgruppen och administrationsgruppen
Janna Tentsidou

medlem i avtalsgruppen
Agnes Frändén

sammankallande i kommunikationsgruppen, medlem i rekryteringsgruppen


ersättare

Carina Nyholm 

medlem i utbildargruppenLena Eriksson
ingår i friskvårdsgruppen och beredskapsgruppen

Isabell Wilhelmsson

sammankallande i friskvårdsgruppen, medlem i beredskapsgruppenMarie Nordmarc

medlem i beredskapsgruppen och eventgruppen