civilt avtal

Har du frågor? Maila oss på sollentuna@svenskalottakaren.se.
I lottakårens kalendarium hittar du aktiviteter och föredrag du kan vara med på.

Civila uppdrag

Som lotta kan du skriva avtal även med civila myndigheter genom Svenska lottakårens stabspool eller direkt med en myndighet, till exempel Post- och Telestyrelsen (PTS), länsstyrelsen eller en kommun. Vi har även egna utbildningar för våra medlemmar inom krisberedskap, ledarskap och mänskliga rättigheter. Du kan läsa mer om detta på www.svenskalottakaren.se.

Som medlem i Svenska lottakåren har du även tillgång till alla de andra frivilliga försvarsorganisationernas kurser. Alltså finns det ett jättestort smörgåsbord att välja ifrån! Det vanligaste civila uppdraget är dock att gå med i Frivillig resursgrupp.

Centrala lottautbildningar

Frivillig resursgrupp

Ett av de viktigaste uppdragen för oss medlemmar i de frivilliga
försvarsorganisationerna är att bemanna de kommunala resursgrupperna. Frivillig Resursgrupp, FRG, finns i de flesta kommuner, men i Stockholmsområdet, där avstånden är korta, finns inget som hindrar att man går med i den kommun man vill. Dock krävs en kunskap och erfarenhet av kommunen för att man ska vara till bästa nytta.

FRG-ansvariga i varje kommun erbjuder en grundkurs om ca 10 kvällar eller en långhelg. Här lär man sig bland annat grunderna i den kommunala beredskapen, första hjälpen och hjärt-lung-räddning, brandkunskap, livsmedels- och
vattenhantering, mänsklig krishantering, vad en samhällskris är, hur FRG är organiserat och vilka uppdrag FRG kan få av kommunen. Dessutom bjuder man in viktiga kommunala tjänstemän för att informera om de aktuella kommunala
utmaningarna och den riskanalys man gör i kommunen. Kursen avslutas med en övning.

Efter kursen skriver man en överenskommelse med kommunen att vara beredd att ställa upp vid en kallelse från kommunen, när det sker en kommunal kris eller katastrof.

Förutom den nytta du utan tvekan kommer att göra i en kris, har du mycket stor nytta av kunskaperna för din egen del och kan sprida dessa vidare till din egen familj och ditt nätverk, så att fler människor förbereder sig och kan klara sig bra vid en katastrof.

För Sollentuna FRG tar du kontakt via info@frgsollentuna.se och kan läsa mer på https://www.facebook.com/frgsollentuna
http://www.frgsollentuna.se/