Lottakårens uppdrag

Recepten på vad som serverats under kurserna finns att läsa här.

2018

Elva stycken intresserade lottor, de flesta från Sollentuna, två från Stockholms lottakår och en från Stockholms Marinlottakår, hade samlats för att delta i denna tvådagarsutbildning. Närvarande var även en av Sollentuna Lottakårs vänner. Det rådde ett härligt, lagom kylslaget, vinterväder denna lördagsmorgon, när vi anlände. Vår duktiga och omtänksamma kökspersonal, Monika & Karin Hallstensson samt Ulrika Hjelmsell var i full färd i köket, och inom kort stod frukosten serverad.

Ingrid George inledde dagen med en presentation av hur Svenska Lottakåren fungerar: stadgar, mål och syfte, verksamhet, värdegrund, förmåner, skyldigheter mm. Därefter gav Heléne Svensson oss en historisk tillbakablick, där vi fick se hur Lottakåren förändrats genom åren, inte minst på grund av ny teknik. Intressant exposé! Ingrid George återtog rodret och informerade om Civilförsvaret, Totalförsvaret, FOS, civila utbildningar och avtal. Efter dessa grundliga exposéer kunde vi njuta av en MYCKET välsmakande lunch, tillredd (alltmedan vi andra bara satt och förkovrade oss) av våra eminenta kockar, Monika och Karin. Eloge!!

Cecilia Agri anlände lagom för att hinna med att ge de nya adepterna en halvtimmes marschträning utomhus, innan de åter blev satta på "skolbänken" för ett spännande föredrag om det militära försvaret.

Efter det (naturligtvis!) eminenta FIKAT fick vi besök av Anders Ebenhag från insatskompaniet Arlanda. Anders gav oss matnyttig information om hemvärnskompanierna, för att sedan lämna över till Cecilia igen, som fick avsluta första dagen med " Militära utbildningar för lottor" samt om hur man skriver avtal. En alltigenom informationsrik och givande dag.

Söndagen inleddes med en reflektion över vad vi upplevt och lärt oss under lördagen. Därefter gav oss Cecilia en omfattande genomgång av dagens svenska säkerhetspolitik samt information om olika försvarsorganisationer; vilka risker och hot samhället står inför idag, och vilka våra egna möjligheter att agera vid en extraordinär händelse är. Cecilia underströk vårt samhälles faktiska sårbarhet idag, samt att det alltid ytterst är en bedömningsfråga vilka resurser som allokeras vid en händelse.

Efter förmiddagskaffet presenterade lottorna Sonja och Helene från Sollentunas Frivilliga Resursgrupp (FRG) denna kommunala organisations utseende i Sverige idag. (Det kan se väldigt olika ut - beroende på medlemmar och engagemang!) De gick även igenom "Kris-lådan" och vi fick våra kunskaper om ”Hemutrustning i nöd” rejält uppfräschade. Ingrid avslutade föredraget med sin egenhändigt författade "Lottasång" - mycket uppskattat!

Monika och Karin bjöd på en lika superb lunch som igår och samtalen flödade vid lunchbordet. Då jag tyvärr var tvungen att avvika efter lunchen, kan jag inte kommentera eftermiddagen. Mitt samlade intryck av dessa två dagar är att de var mycket väl genomförda, och gav oss alla många möjligheter att fundera över hur vi själva ska kunna bidra till samhällets försvar.

Louise (Lisen) Gunnarsson


Tidigare år


2016


2015