Ur Jubileumsboken

JAG VET VARFÖR VI FINNS!

För många år sedan när vi hade en kårkonferens på Älvkarleö provade vi lottor att jobba igenom vår verksamhet enligt metoden Metaplan, när man strukturerar verksamheten med hjälp av post-it-lappar och stora blädderblock. Vi skrev lappar på allt viktigt lottakåren gjorde, grupperade lapparna till områden, döpte verksamheten till övergripande namn och ritade in alla beroenden. Och gissa vilken verksamhet som var grunden till våra kåraftnar, studiebesök, utbildningar, föreläsningar, fester, samarbeten, trycksaker, ambitiösa styrelsemöte – ja, till att vi finns. Rekrytering av nya medlemmar! Så det ägnar vi oss alltid åt. En ny aktiv medlem är alltid viktigare än allt annat.

Och det finns en framgångsfaktor till – viljan och intresset som motor, aldrig krav på att ”ställa upp”, göra sin plikt eller känna negativa krav på tid. Med många nya krafter som håller oss levande och ställer krav på nytänkande kan de som varit med ett tag alltid välja – att göra mindre ett tag, komma tillbaka med förnyat intresse eller bara stötta de nya. Den positiva spiral vi skapat sedan 80-talet är svaret på varför det är så lätt att värva nya medlemmar, styrelseledamöter och aktiva medlemmar. Man får bara göra det man har lust med. Utan negativa krav kommer en vilja att göra bra, att ha roligt i sitt engagemang. Självklart är det rimligt att göra det man åtagit sig, t ex vara infolotta, men skulle livet ställa andra krav så man inte hinner får man genast avgå. I den tryggheten är det lättare att ta ett ansvar också, man vet att man inte är ”svarte petter” i uppdraget.

Nu har Sollentuna lottakår ca hälften av sina medlemmar i Sollentuna, för det är ju där vi bor på Försvarsgården, men hälften bor en bit bort, och känner ändå att man delar ansvar och engagemang lika mycket. Vi har medlemmar som bytt till vår kår och sagt sig få mer ut av ett medlemskap på distans än sitt gamla medlemskap lokalt. Det kan vara lottor som varit med på annat håll, men också medlemmar i andra frivilliga försvarsorganisationer.

Varför lockar vi dessas intresse? För att vi är tillgängliga. För att medlemmarna får mycket i sitt medlemskap.

  • Med en fin hemsida.
  • Vår egen tidning, I Sikte, som utkommer med fyra tjocka nummer per år.
  • Många medlemsmail, flera i veckan.
  • Intressanta möten med folkbildande tema.
  • Genom att se till att medlemmen känner sig uppdaterad, med kunskap även från möten man inte kan komma på, bland annat genom att skriva om dem i I Sikte.
  • Uppvakta alla när de fyller år.
  • Att med några års mellanrum ta sig tid att ringa alla medlemmar och stämma av vad de vill.
  • Att ge alla som vill en chans att hitta på egna teman till kåraftnar.
  • Att ge ansvar till dem som vill ha.
  • Att ge tillbaka särskilt till dem som jobbar hårdast genom resor, fester och inträden.


Många nyfikna nappar via hemsidan (vår egen och riksförbundets), andra hittar en folder i brevlådan när vi studsar alla hushåll i kommunen. Några ser oss på mässor och möten i kommunen och vill veta mer. Det är egentligen aldrig svårt att locka nyfikna som vill veta mer. För att ge dessa en bra chans att komma in i verksamheten ordnar vi nyfikenmöten före våra styrelsemöten, ca en gång per månad. De nya får en kort info, bjuds på soppa och umgänge med de aktiva och får sedan delta likvärdigt med alla andra på våra öppna styrelsemöten. Så får vi de allra nyaste, de allra viktigaste, att komma rakt in i beslut och ansvar, arbetsglädje och engagemang.

Ingrid