Ur Jubileumsboken

I TIDEN

Ett kåseri av Ingrid Wallster
Kårchef1993-1996
Sollentunalotta sedan 1987


När bokstaven I fick en kort betydelse i kårens historia
Under några år på 90-talet kom bokstaven I att få en roll i kårens organisation. Allt började på en kårkonferens på Älvkarleö. Dessa kårkonferenser brukade vara över en helg och vi samåkte i våra egna bilar upp på fredagskvällen. Vi bodde i den lilla röda stugan, som då inte var renoverad och gick att hyra väldigt billigt för kårerna. Vi hade med oss mat och material för hela helgen. Lördagen inleddes med arbetskonferens och söndagen bestod ofta av olika tävlingsaktiviteter. Vi lagade våra frukostar och middagar i den lilla röda stugan och hade trevliga pratstunder i soffan. Dessa kårkonferenser hölls under många år. Kårkonferenserna var roliga med många aktiva kårmedlemmar som planerade kårens kommande år. Idéer­na sprutade och ambitionsnivån hög.

Men den jag ska berätta om var vår konferens 1994 då vi i vanlig ordning for fram med många vilda idéer. Det var väldigt roligt att leda dessa konferenser och alla var engagerade och taggade för uppgiften. Nja, kanske alla inte var lika taggade när vi kom till budgetarbetet. Det var nog mest nödvändigt ont för en del deltagare.

En av konferen­sens huvudpunkter var hur vi skulle förbättra vårt arbete i kåren och någon kläckte idén att alla funktioner och arbetsgrupper skulle börja på bokstaven I. Nu uppstod vilda idéer på olika namn innan vi tillslut blev överens.

Vilka blev då alla dessa I:n? Kommer du ihåg, du som var med då?

Här kommer svaret, följande funktioner och grupper blev omdöpta:
Iskrifta blev namnet på kårens sekreterare, tillika vice kårchef, Helen Sperens. Det var hennes arbete att sköta sekreterararbetet och många av de administrativa arbetsuppgifterna som fanns i kåren.

Inkasso blev namnet på kårens kassör. Kirsten Jonsson var den som hade denna tunga post att inkassera med­lemsavgifterna, betala räkningarna och handa kårens räkenskaper.
Info blev namnet på den grupp som skulle värva nya medlemmar samt att informera de nya medlemmarna som kom till kåren. Ansvarig för detta var Tina Dolk.

Intro tog hand om de nya medlemmarna. Detta var en fortsättning av det som tidigare var kårens fadderverksamhet. Vi hade inte så svårt att rekrytera nya medlemmar men det gällde också att få dem att vara aktiva. Intro gruppen tog hand om de nya medlemmarna och introducerade dem in i kårens verksamhet. Ansvarig för denna grupp var Josefin Lind.

Inside ansvarade för utbildning, både för den militära utbildningen och Lottornas egna medlemsutbildning. Denna grupp ansvarade Madeleine Hult för.

Ideo var gruppen som skulle kläcka nya idéer till kåraktiviteter och vem kunde inte vara bättre lämpad att ansvara för denna grupp än Eva Holm­quist.

I sikte var namnet på vår kårtidning. Jag kom ihåg att det var Anna von Brömsen som kom på namnet. Det enda namnet på I som lever kvar än i dag.

Insikt blev namnet på vår styrelseledamot som arbetade på Lottornas kansli, Gunilla Persson.

Image blev namnet på gruppen som var fika ansvariga. Tyvärr måste jag medge att jag inte har några noteringar kvar vilka som ingick i denna grupp men den var lika viktig, om inte viktigare, såsom de andra grupperna.

Intrigo togs fram till kårens valberedning. Men jag tror aldrig att namnet användes. Det är kanske inte är så svårt att förstå när man tänker efter. Lite svårt att ringa till en medlem och säga ”Hej, jag ringer från Sollentuna lottakårs Intrigo grupp, vill du sitta i styrelsen?”.

De enda funktionärerna som inte blev omdöpta var kårchefen och vice kårchefen. Anledningen var att vi trodde det hade försvårat vårt samarbete med andra lottakårer ifall vi började byta namn på dessa funktionärer.

Jag har alltid varit stolt över kårens aktivitetsförmåga och medlemmarnas engagemang för alla aktiviteter under åren i kåren. Själv vill jag tacka alla kårfunktionärer och aktiva medlemmar under min tid som kårchef, utan er hade de åren aldrig blivit så bra som det blev.