Ur Jubileumsboken

ÅRETS LOTTA

För cirka tio år sedan hade vår medlem Kirsten Jonsson en idé. Varför inte uppmärksamma de som jobbar i det tysta. De som gör en massa olika saker för kåren och dess medlemmar utan att formellt vara valda för uppdraget.

Sagt och gjort. Styrelsen fastställde följande statuter den 6 november 2001:

”Årets Lotta är en utmärkelse till den lotta, eller annan, som under innevarande år verkat för såväl kårens goda utveckling som medlemmarnas trivsel och omvårdnad.

Utmärkelsen Årets Lotta överlämnas varje år i samband med lottakårens julfest eller motsvarande. Endast en person kan erhålla utmärkelse varje år och endast en gång kan en person erhålla priset.

Priset är, förutom äran och ett diplom, en beslutsrätt över 300 kronor av kårens pengar att under kommande år disponeras för något till kåren bästa.

Medlem i lottakåren lämnar per brev eller epost förlag till vinnare med bifogad motivering, senast fyra dagar före julfesten, eller på annan dag som styrelsen fastställer.

Vem som ska få utmärkelsen fastställes därefter slutligt av en jury bestående av kårchef, vice kårchef och valberedningens sammankallande.”


Och på julfesten samma år delades de ut för första gången. Den som fick dem var ingen mindre än Kirsten.

Sedan dess har de delats ut till ytterligare tio lyckliga vinnare.

Efter några år ville dåvarande kårchefen Monika Hallstensson lyfta upp de som blivit utnämnda, inte bara med ett fint diplom som vinnaren tar hem utan något som är kvar på gården. Så hon började med att brodera deras porträtt i korsstygn, ofta i deras favoritfärg. Den ständigt växande ”vepan” tas fram vid var och varannan kårafton eller samling, så alla blir påminda om de som gör det där lilla extra.