Kårens funktionärer

Administration              

Maria Lillieroth
registeransvarig

Anette Engdahl
sekreterare

Maria Lundstedt
sekreterare, arkiv, e-post


Avtalsgruppen

Cecilia Agri
sammankallande

Pia Ganberg

Erika Lundin

Elsa Mauritzon

Ingrid Persson

Janna Tentsidou


BEredskapsgruppen

Giggi Steijer
sammankallande

Lena Eriksson

Agnes Frändén

Marie Nordmarc

Isabell Wilhelmsson


ekonomigruppen

Agneta Löwenhielm
kassör & vice kårchef


REVISORER:
Björn George
Christer Rydén
ERSÄTTARE:
Madeleine Hult


Eventgruppen

Maria Avellan

Christina Axmark

Gunilla Beijer

Ulrika Hjelmsell

Marie Nordmarc

Annette Westin


Friskvårdsgruppen

Isabell Wilhelmsson
sammankallande

Marie Ekberg

Lena Eriksson

Lena Hedö


kalendergruppen

Marie Ekberg
Maria Lundstedt


Kommunikationsgruppen

kommunikation@lottorna.net

Agnes Frändén
sammankallande, webblotta
Anette Engdahl
infolotta
Martina Engsjö-Lindgren
kårchef
Anna Grönvall
kårchef


Krigskårchef

Eva Holmquist
Ulrika Hjelmsell
adjutant till krigskårchef


Kulturlottorna

Christina Yderberg
sammankallande
Maria Avellan
Gunilla Beijer
Anki Bäckgren


Lotsgruppen

Giggi Steijer
sammankallande
Martina Engsjö-Lindgren
kårchef
Agneta Löwenhielm
vice kårchef


medaljkommité

Ingrid George
sammankallande

Marie Ekberg

Kirsten Jonsson

Victoria Mattisson


projektgrupper

Marie Ekberg
Julgransplundrings-gruppen

Ingrid George
Jubileumsgruppen
Rese-/utflyktsgruppen

Agneta Löwenhielm
Julmarknadsgruppenrekryteringsgruppen

Anette Engdahl
sammankallande, infolotta

Agnes Frändén
webblotta

Ingrid George

Annette Westin

Nils Friborg


sensusgruppen

Anna Johansson

Ingrid George

Kicki Löhr


Sollentuna lottakårs vänner

VICE ORDFÖRANDE:
Nils Friborg


LEDAMOT:
Christer Rydén

Ulrika Hjelmsell
adjutant till ordförandenTotalförsvarsgruppen

Ingrid George
sammankallande
Cecilia Agri
Marie Ekberg
Lena Eriksson

Ulrika Hjelmsell
Eva Holmquist
Maria Lillieroth


ungdomsgruppen

Giggi Steijer
utbildargruppen

Marie Ekberg
sammankallande
Ingrid George
Anna Johansson
Anna Katz
Agneta Löwenhielm

vice kårchef
Carina Nyholm
Giggi SteijerValberedning

Ingrid George
sammankallande

Karin M Isaksson

Victoria Mattisson

Valda vid styrelsens konstituerande sammanträde den 29 februari 2024.

Via fliken KONTAKT kan du nå någon av kårens funktionärer.
Vill du anmäla dig till någon av arbetsgrupperna så gör du det enklast här: sollentuna@svenskalottakaren.se