Årets lotta

2021: Marie ekberg

MOTIVERING:
Pedagogisk & kunnig handledare.
Digital möjliggörare med omsorg om IT-ovana lottor.
Med ledarskap & drivkraft aktivt engagerad i styrelse & arbetsgrupper.
Sprider med vänlighet & glädje sin positiva energi & ett engagemang som lyser upp lottakåren.
Sprider även lustfylld rörelseenergi som vår friskvårdslotta.

INKÖPT:

Nominering för 2022

Statuter

Fastställda av styrelsen 2001-11-06,
justerade 2012-09-13

Årets Lotta är en utmärkelse till den lotta, eller annan, som under innevarande år verkat för såväl kårens goda utveckling som medlemmarnas trivsel och omvårdnad.

Utmärkelsen Årets Lotta överlämnas varje år i samband med lottakårens julfest eller motsvarande. Endast en person kan erhålla utmärkelse varje år och endast en gång kan en person erhålla priset.

Priset är, förutom äran och ett diplom, en beslutsrätt över 500 kr av kårens pengar att under kommande år disponeras för något till kåren bästa. Medlem i lottakåren lämnar per brev eller epost förlag till vinnare med bifogad motivering, senast fyra dagar före julfesten, eller på annan dag som styrelsen fastställer.

Vem som ska få utmärkelsen fastställes därefter slutligt av en jury bestående av kårchef, vice kårchef och valberedningens sammankallande.

Tidigare mottagare:

2020: Christina "Lyran" Yderberg

MOTIVERING:
Tar på sig uppgifter, är glad och positiv.
Fixare i kårens arbetsgrupper och aktiviteter med många nya förslag.
Bidragit till att kåren vuxit och utvecklats.
Låter inget stå i vägen, finner nya vägar att lösa uppgifter, hämta, lämna eller köra runt.
Är en förebild som tar ansvar och är delaktig i kårarbetet.
En tillgång för alla i vår kår som får del av hennes kårengagemang!

INKÖPT:

2019: Karin M Isaksson

MOTIVERING:
Ordningsam, social och spontan samt snabbtänkt, snabbkäftad och snabb till skratt! Har själv byggt upp de grundläggande rutinerna och nätverken i sitt kåruppdrag.
God administratör och socialt skicklig – i kårens kontakter med myndigheter och organisationer.

Vill hjälpa alla nya medlemmar att hitta sin väg till ett uppdrag i totalförsvaret. Kliver in och tar plats, utvecklas och tar ansvar, på väg mot nya utmaningar som lotta och yrkesmässigt.

INKÖPT:

2018: Eva Holmquist

MOTIVERING:
Tar ett stort ansvar i kåren, ofta lite i det tysta, ser vad som behövs och ser till att det sker. En adjutant-typ och en fixare när det gäller föreläsare, studiebesök och uppvaktar noga jubilarer och sjuklingar. Vill alltid dela med sig av sin kunskap och älskar att föreläsa. Stöttar varje generations lottor och jobbar engagerat under varje styrelse. Självständig, modig, egensinnig - låter inget hindra henne. För alltid hedersordförande i den unika institutionen SLKV.

INKÖPT:

2017: ANki Bäckgren

MOTIVERING: Deltar aktivt i kårens alla verksamheter, och har ett finger med i det mesta, men aldrig i förgrunden, då hon är en person som verkar i det tysta Har myntat begreppet ”Sällskapslotta”, som en signal att hon är hos oss för att trivas och skapa trivsel Med stort hjärta, alltid ett omtänksamt ord och ett varmt välkommen till nya – hennes fina värdegrund har färgat hela Sollentuna lottakår!

INKÖPT

2016: RIchard Buske

MOTIVERING:
Bidrar aktivt till kårens goda ekonomi, och därmed våra möjligheter att informera, rekrytera och utbilda till våra uppdrag. Stöttar alltid sin lottakår och FRG Sollentuna på sociala medier. Utbildar våra nya lottor i kommunal kriskunskap ochdelar med sig av sitt kunnande och sin kompetens vid våra kurser & konferenser.

INKÖPT:

2015: Sonja Sun Johnsen

MOTIVERING:
Med sitt driv, sitt ansvarstagande och sin omedelbara att-göra-attityd.
Med sitt glödande engagemang, sin lojalitet och sin pålitlighet att hålla det hon lovar.
Med sin kunskap och lust att göra lottakåren synlig i media och sociala medier.
Med sin organisatoriska förmåga att skapa såväl stora välbesökta möten som veckolånga utbildningsresor med hög kvalitet.
Med sin förtjusning att lära sig saker och dela med sig av sin kunskap till andra.

INKÖPT: Pumptermosar

2014: Cecilia Agri

MOTIVERING:
Med hundratals resedagar per år och basen i Åre.
Utbildar hela FM i t ex i kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär och explosiv krigsföring.
Är mycket vänlig skolchef på frivilligskolor för dem som verkligen just har blivit gröna.
Vår egen kunniga utbildningslotta med tid & lust att stötta kåren, delta på kåraftnar och kårresor.
Hon är den varma, kloka och positiva förebilden – ofta i den karakteristiska stora svarta hatten!

INKÖPT:

2013: Lisa Ek

MOTIVERING:
För sin stora insats på Försvarsgården, och för sin handlingskraft, lösningsfokus och resultatinriktning.
Helt rak och ärlig, mycket strukturerad och envis, ibland lätt fyrkantig och egensinnig, men också rättfram och mycket engagerad.
Det är Lisas förtjänst att lottarummet har fått en stuktur och en ordning, och att vi plötsligen har hela och snygga möbler i Försvarsgården.
Hon är vår starka, envisa, praktiskt
verksamma och engagerade vän.

INKÖPT:

2012: Ingrid Ågren

MOTIVERING:
För sin goda känsla för människor, sitt kloka omdöme och sin erfarenhet av att ge service och ställa krav.
Rosel är själva förutsättningen för alla våra verksamheter på gården, för vårt samarbete inom de frivilliga försvarsorganisationerna och för en livaktig verksamhet i våra lokaler.
Hon är en envis, lojal och plikttrogen person, en resurs som vår kår haft och kommer att ha stor nytta av.

INKÖPT:

2011: Rosel Frank

MOTIVERING:  
För sin goda känsla för människor, sitt kloka omdöme och sin erfarenhet av att ge service och ställa krav.
Rosel är själva förutsättningen för alla våra verksamheter på gården, för vårt samarbete inom de frivilliga försvarsorganisationerna och för en livaktig verksamhet i våra lokaler.
Hon är en envis, lojal och plikttrogen person, en resurs som vår kår haft och kommer att ha stor nytta av.

INKÖPT:

2010: Gunilla Beijer

MOTIVERING:
För att hon har ett gott öga för försäljning och marknadsföring. Gunilla har ett varmt och omtänksamt sätt, en närhet till oss andra som känns. Hon är en mästare på logistik. Hon får stora serverings-arrangemang att gå i takt.
Gunilla har ett engagerat ledarskap, en skicklig organisationsförmåga och en medryckande ansvarskänsla.
För att hon personifierar Sollentuna lottakår

INKÖPT:

2009: Ewa Wasshem

MOTIVERING:
Hon finns till för oss alla, ständigt tjänstvillig som ställer upp och stöttar. Det blåser doftar vänskap och trofasthet om henne, och aldrig att hon lovar något hon inte kan hålla. Ewa är en prestigelös, ambitiös och seriös tös. Ewa kör lottor hem och till tåget, hon kör nytryckta I Siktedelar till kåren och färdiga I Sikte till posten.

INKÖPT: Termostattermosar

2008: Ulrika Hjelmsell

MOTIVERING:
För att hon alltid ställer upp. Både för lottakåren som sådan och för den enskilda lotta som behöver hjälp. För att hon månar om att vi alla ska må bra, och att alla kårens tillställningar ska blir trivsamma.
För att hon är aktiv inom vitt skilda områden i kårens liv; skriver, studsar, mailar, kokar, diskar, fotar och representerar - och allt med kvalitet dessutom! För sin kunnighet, noggrannhet och rättvishet.

INKÖPT: Klotgrill

2007: Monika Hallstensson

MOTIVERING:
För sitt mod att förändra och låta sig förändras.
För sin omedelbarhet och avsaknad av "manana".
För sin lojalitet och värme.
För sitt kloka ledarskap.

INKÖPT: Soppskålar

2006: Olle Ågren

MOTIVERING:
För allt ditt rikliga arbete i kåren, både i bakgrunden och i förgrunden. För din ständiga beredskap att rycka in och hjälpa till.
För att du alltid har allas bästa för ögonen. För att du sprider din glädje om lottorna för alla som kan tänkas lyssna. För att du alltid möter nya som gamla lottor med ett leende eller skratt på nästan varje kårafton. Du är stolt att kalla dig hanlotta och för ditt medlemskap i Sollentuna lottakårs vänner.

INKÖPT: Våffeljärn

2005: Christina Axmark

MOTIVERING:
Vår blyga viol som nu har slagit ut i full blom! För allt ditt osynliga, men nödvändiga, arbete i bakgrunden.
För din ständiga beredskap att rycka in och hjälpa till. För din reslust och din nyfikenhet, som god representant för kåren. För ivrigt rekryterande och trappstudsande! För att du alltid har allas bästa för ögonen.

INKÖPT: Termosar

2004: Ingrid George

MOTIVERING:
För ett gediget och stort engagemang för frivillig-organisationer och lottorna i allmänhet och Sollentuna lottakår i synnerhet. För att vara en ständig glädjespridare och med sin entusiasm alltid lyfta och bära sina lottakamrater. För träffsäkra kåraktiviteter och en otroligt lyckad kårresa till Örebro, Kristinehamn och Filipstad

INKÖPT: Förvaringskartonger

2003: Muschi Lundberg

MOTIVERING:

INKÖPT: Kaffemuggar

2002: Madeleine Hult

MOTIVERING:

INKÖPT: Stavmixer

2001: Kirsten Jonsson

MOTIVERING:

INKÖPT: Vattenkokare