MILITÄRT AVTAL

Har du frågor? Maila sollentuna@svenskalottakaren så ser vi till att din fråga förmedlas till avtalsgruppen.
I lottakårens kalendarium finns aktiviteter/föredrag du kan vara med på.

Militär utbildning

Svenska Lottakåren utbildar personal för avtal och krigsplacering inom Försvarsmakten. Utbildningarna och uppdragen kan variera, men vi utbildar främst till befattningar inom fältkock, ledningsstöd och underrättelse. Du börjar med att, tillsammans med kårens utbildningslotta, skriva ett utbildningsavtal, för att få söka de kurser som krävs för din uppgift och krigsplacering.

Kursen Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F, är den första obligatoriska utbildningen om du är intresserad av att teckna avtal med Försvarsmakten. GU-F är två veckor lång. Utbildningen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst. Fysträning kommer att genomföras både enskilt och i grupp och du kommer få göra ett löptest på två kilometer. Rekommenderad tid är 11,35 minuter. Du blir inte underkänd om du inte klarar det, resultatet ska ses som en grund utifrån vilken du kan lägga
upp din egen framtida träning för att komma i bästa form. På schemat återfinns även sjukvård, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst, samt teoretiska pass om soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen avslutas med en fältövning där du får praktisera mycket av det du lärt dig under kursen.

Efter genomförd GU-F går du de specialkurser som krävs för det uppdrag du kommer att ha avtal inom.