föreningsarbete

Har du frågor? Maila till sollentuna@svenskalottakaren.se.
I lottakårens kalendarium finns aktiviteter och föredrag du kan vara med på.

Engagera dig i en arbetsgrupp, styrelsearbetet eller i våra aktiviteter.

Det finns mycket du kan göra i Sollentuna lottakår när det gäller själva föreningsarbetet. Du kan engagera dig i arbetsgrupper, engagera dig i styrelsearbetet eller varför inte i våra aktiviteter.

Våra arbetsgrupper kan du läsa mer om här. Det finns arbetsgrupper både för dem som gillar administration, för de som vill skapa utbildningar och för de som gillar att jobba med medlemsvård.

I styrelsen finns både administrativa delar som sekreteraruppgifter, kassauppgifter, medlemsadministration etc och utveckling av verksamhet i form av kurser, aktiviteter och deltagande i olika event.  Vill du komma med i styrelsen ska du prata mer med valberedningen.
Vill du veta mer är du välkommen att komma med på ett av våra öppna styrelsemöten. När de är hittar du i vårt kalendarium.

Du kan också välja att engagera dig i, driva eller hitta på fler aktiviteter.

Centrala lottautbildningar

Var med och driv verksamheten framåt

Kom med lokalt i arbetet lokalt i Sollentuna lottakår! Engagera dig i aktiviteter både internt mot medlemmar och externt mot allmänheten.
Har du fler idéer? Hör av dig!

Var med på våra evenemang

Vi genomför olika typer av evenemang. Dels åtar vi oss uppdrag för Bostadsrätts-föreningar där vi arrangerar eller sköter fika-delen på tex års-stämmor,  luciafiranden eller jubileumsfiranden. På det sättet får vi in medel för att kunna genomföra kurser, resor etc till lägre kostnad än annars för våra medlemmar.
Dels arrangerar vi eller deltar vi i evenemang där vi berättar om Lottakåren och vår verksamhet.