Framtidens ledare

Under 2019 startade Sollentuna lottakår en egen ledarskapsakademi, Lottaakademin, med syfte att odla kårens egna ledare och handledare för framtiden. Under första året ordnade vi helg-utbildningsdagar vid 7-8 tillfällen. Det blir en plattform för kompetensutveckling och kompetensutbyte, för att peppa och stötta våra egna ledare, såväl till Sollentuna lottakårs funktioner och utbildningar som till Svenska lottakårens kurser och uppdrag.

Är du intresserad, fyll i intresseanmälan bredvid.

Innehåll:
Teman som vi planerar för är: Handledarbehov och –krav; Självkännedom; Gruppdynamik; Ledarskap, Kommunikation; Värdegrund; Retorik; Pedagogik; Tekniska hjälpmedel; Mediahantering; Sociala medier; Marknadsföring.

Förkunskaper:
Vi utgår från de idag existerande ledarskapskurser som Svenska lottakåren har, och att den som vill vara med i Lottakademin ska ha gått eller sökt till dessa, så att Lottaakademin blir en ren påbyggnad. Här finns exempelvis Ledarskap idag och Grundläggande ledarskap.
Du bör även ha provat på att hålla flera föreläsningar, lektioner eller informationstillfällen så du vet att detta är något som passar dig, och som du känner lust för.

Utbildningsplan:
För att komma i fråga att få gå Lottaakademin behöver du vara eller planera att bli handledare inom något av de områden Svenska lottakåren utbildar inom (Lottakårens uppdrag, Totalförsvarsinformation, Demokrati & mänskliga rättigheter, Ledarskap, Sköt dig själv, Stabsassistent, Militär kock m fl) eller vara eller planera för att gå in i en ledarroll inom Svenska lottakåren (exempelvis kårchef, projektledare mm).

Vi vill att du gör en utbildningsplan med våra utbildningslottor för en sådan roll. Du får stöd i vad som bör finnas med i planen beroende på inriktning.

Anmälan:
Du anmäler intresse genom att fylla i dina uppgifter här bredvid. Fyll i vad du hunnit göra som lotta/frivillig/avtalsskriven så här långt. Du kan också lägga till en ”lotta”-CV som en bilaga. Fyll också noga i varför du vill vara med i Lottaakademin, och hur du vill engagera dig och bidra som ledare/handledare. Det ska framgå tydligt att den som går programmet är villig, och redan visat prov på, att ge tillbaka till Sollentuna lottakår och Svenska Lottakåren; som instruktör, handledare, funktionär, styrelseledamot eller på annat sätt.

Avgift:
Sollentunakåren kommer att investera mycket stora pengar i denna ledarsatsning, då vi kommer att vara i funktionella utbildningslokaler, inklusive fika och lunch, samt betala föreläsningsarvoden till våra föreläsare och gäster. Vi tar därför ut en deltagaravgift om 500 kronor per termin, och kursen är tänkt att pågå i sammanlagt ett år, dvs sammanlagt 1000 kronor per person.

Deltagarkrav:
Den som går kursen kommer att få inläsningslitteratur, ”Akademinytt”, som kommer digitalt ett par veckor före varje tillfälle, med kompetenshöjande och –utjämnande innehåll, så att vi alla utgår från samma nivå.

Frågor?
Kontakta Ingrid George, tel 070 686 19 23

Varmt välkommen med din ansökan!

anmälan av intresse