Kontaktuppgifter

sollentuna @ svenskalottakaren.se
Vår kårlokal, Försvarsgården, ligger på Norrvikenleden 10 i Sollentuna.
Mitt emellan Häggvik och Norrvikens pendeltågsstationer.