Kårens funktionärer

Valda vid styrelsens konstituerande sammanträde den 29 februari 2024.

Via fliken KONTAKT kan du nå någon av kårens funktionärer.
Vill du anmäla dig till någon av arbetsgrupperna så gör du det enklast här: sollentuna@svenskalottakaren.se

Administrationsgruppen

Anette Engdahl,
sekreterare

Maria Lundstedt,
sekreterare, arkiv, e-post

Maria Lillieroth
registeransvarig

Kommunikationsgruppen

Agnes Frändén
sammankallande

Anette Engdahl

Anna Grönvall

Martina Engsjö-Lindgren

Ekonomigruppen

Agneta Löwenhielm,
kassör

REVISORER:
Björn George
Christer Rydén

ERSÄTTARE:
Madeleine Hult

Friskvårdsgruppen

Isabell Wilhelmsson
sammankallande

Lena Hedö

Lena Eriksson,

rekryteringsgruppen

Anette Engdahl
samordnare, infolotta

Agnes Frändén   Webblotta

Annette Westin

Ingrid George

Nils Friborg

   

   

   

Avtalsgruppen

Cecilia Agri,
samordnare

Erika Lundin 

Elsa Mauritzon
   

Ingrid Persson

Janna Tentsidou
   

Pia Ganberg

Lotsgruppen

Giggi Steijer,
samordnare

Martina Engsjö-Lindgren

Agneta Löwenhielm

Totalförsvarsinformatörsgruppen

Ingrid George,
samordnare

Ulrika Hjelmsell
   

Cecilia Agri,
   

Eva Holmquist
   

Marie Ekberg,
   

Maria Lillieroth
   

Lena Eriksson

Eventgruppen

Gunilla Beijer,
   

Annette Westin

Christina Axmark 
   

Ulrika Hjelmsell

Maria Avellan

Marie Nordmarc

Arbetsgruppansvarig

Ingrid George,
Jubileumsgruppen och Rese-/Utflyktsgruppen

Marie Ekberg.
Julfest/Julgransplundrings-gruppen

Agneta Löwenhielm,
Julmarknadsgruppen

Valberedning

Ingrid George,
samordnare

Karin M Isaksson

Victoria Mattisson

Kulturlottorna - KUl

Christina Yderberg,
samordnare

Maria Avellan

Anki Bäckgren

Gunilla Beijer

Krigskårchef

Eva Holmquist

adjutant till krigskårchef

Ulrika Hjelmsell

Sollentuna lottakårs vänner

ORDFÖRANDE:
Eva Holmquist

VICE ORDFÖRANDE:
Nils Friborg

LEDAMOT:
Christer Rydén

Ulrika Hjelmsell,
adjutant till ordföranden