Vatten till folket

FRG hade en intressant kväll om Nödvatten och där vi fick höra mer om dricksvatten, vem som ansvarar för vattnet och hur viss krisberedskap ser ut. Helena Davinder berättade.
Vattenkatastrofgruppen (Vaka), som är en expertgrupp av personer med olika kompetenser inom Livsmedelsverket och andra myndigheter bildades början av 2000-talet med anledning av stora översvämningar. De hjälper till hos kommunerna med diverse råd och med den utrustning som krävs i samband med stora olyckor vid dricksvattenförsörjningen exempelvis som i Skellefteå.

Till sitt förfogande har man 1 053 tankar som varje rymmer 1 060 liter på sex olika platser i landet.

Innan kvällen var slut fick vi tänka till hur FRG skulle kunna utföra sitt uppdrag i en sådan här situation och alla var eniga om att en övning skulle vara nyttig.

Ulrika