Valkommitté

  • Ha vetskap om kraven som kan ställas på alla funktionärer
  • Arbeta fram ett valförslag på styrelse och funktionärer inför kårstämman
  • Ansvara för att alla medlemmar blir uppringda med regelbunden intervall (1-2 år)
  • Göra sammanställning av den verksamhet som inte är ren valberedning till kårens verksamhetsberättelse
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma