Vad hände i Sollentuna?

Social oro, det är vad kommunens säkerhetschef vill att FRG ska hjälpa till att skingra. Richard Buske tog händelserna i Husby och Skärholmen på mycket stort allvar. Han höjde omedelbart beredskapen i kommunen, fritidsgårdar hölls öppna längre, frivilliga vandrade mer än vanligt, vaktbolaget fick en utökad bevakningsuppgift, socialfältare utökades. Han ordnade fortlöpande samlingar för samverkan med polis, räddningstjänst och kommun, och många andra möten med de samlade resurser som fanns till buds.

Man förberedde en gemensam kommunikationsplattform som skulle kunna lämna rätt och lika budskap från de olika instanserna, men man drog inte igång någon krisinfo, det var inte aktuellt och det blev inte aktuellt.

För FRG hade Richard ingen tydlig roll, men vi informerades och FRG-ansvarig kunde hålla alla FRG-are informerade om den verkliga händelseutvecklingen. Som kontakter ute i kommunen kan det vara nog så viktigt att hejda rykten och falska budskap. Vi skulle vara beredda att fungera med vår radiokommunikation vid behov.

Som vi i Sollentuna vet skedde det plötsligen en bilbrand i Edsberg, men mycket snart kunde man avföra den händelsen från de övriga, de hade ingen koppling.

På Attunda brandkår ordnade man öppet hus för alla goda krafter, till exempel Tryggt och Snyggt, och även vårt FRG bjöds in till info. Mötet fyllde flera syften, att knyta kontakter för säkerhets skull, för framtiden, att stötta brandmännen och att ge de frivilliga stöd att fortsätta vara frivilliga i kommunen.

Richard Buske var hela tiden tydlig med att det inte bara var i Husby som det var kravaller, han höll ögonen på hela Södra Järva, Tensta, Järfälla, Upplands Väsby, men också Fittja, Skärholmen, Norsborg. I Järfälla blev Attunda räddningstjänst attackerad. Det kunde ha varit här, men det spreds sig inte hit denna gång.