Vad är sommar?

Sommar finns bara inom områden med tempererat klimat. Det är en av fyra årstider som kalendariskt definieras av månaderna juni, juli och augusti på norra halvklotet och december, januari och februari på södra halvklotet, det vill säga de tre varmaste månaderna under året.

Ur ett astronomiskt perspektiv inleds sommaren med sommarsolståndet omkring den 21 juni på norra halvklotet och omkring 21 december på södra halvklotet för att sedan avslutas då dag och natt är lika långa, på höstdagjämningen (omkring 21/9 i norr och omkring 21/3 i söder). Norra halvklotets sommar infaller samtidigt med det södra halvklotets vinter och vice versa.

I Sverige definierar SMHI sommaren som den tid när dygnsmedeltemperaturen stadigvarande är över tio grader Celsius.

Sommaren är årstiden då solen står som högst och symboliserar mognad. I antiken förknippade man sommaren med den grekiske guden Apollon och gudinnan Demeter (romarnas Ceres). Dess djur var det gyllene lejonet och draken. I Kina symboliseras sommaren av lotusblomman och pionen.
Den klassiska symbolen för sommaren är en kvinna med en krona av kornax. Hon bär en sädeskärve och en lie. Säd symboliserar återfödelse, uppväxt och fruktbarhet.

Brittsommar
Brittsommar kallas en period med varma, soliga och sommarliknande dagar under hösten. Det saknas en exakt definition av begreppet. Emellanåt förekommer krav som att den varma perioden måste komma efter en period av lägre lufttemperatur under dagen eller att temperaturen måste vara över 20 grader någon gång under dagen.

Uttrycket brittsommar hänger samman med Birgitta och Britta, som har namnsdag 7 oktober. Begreppet brittsommar finns endast i svenskan. I flera andra europeiska länder kopplas varmare perioder under hösten med olika helgon.
Brittsommar är huvudsakligen det samma som indiansommar. En del hävdar att indiansommar kan inträffa när som helst på hösten medan brittsommar är varmare perioder nära den 7 oktober.

Midsommar
Midsommar är en högtid som firas kring sommarsolståndet. Ursprunget till midsommar är förkristet, men kyrkan har valt att fira Johannes Döparens födelse vid samma tidpunkt. I dag firas midsommar i Sverige med dans kring midsommarstången och inte sällan med sill och färskpotatis på matbordet.
Sett ur astronomisk synvinkel är en närliggande dag till dagens midsommardag det dygn som har den längsta dagen, sommarsolståndet. På de nordligaste och sydligaste breddgraderna, det vill säga norr om norra polcirkeln eller söder om södra polcirkeln, går solen inte ens ner under horisonten och det är ljust dygnet runt.

Kristet midsommarfirande
Den kristna kyrkan knöt på 300-talet tidpunkten för midsommarfesten till den helige Johannes Döparens dag den 24 juni (Johannes föddes enligt Lukasevangeliet sex månader före Jesus och firas därför sex månader före jul).
I Svenska kyrkans kyrkoår har tidigare midsommardagen och Johannes Döparens dag firats på samma dag. Detta ändrades dock 2003 då Johannes Döparens dag flyttades till söndagen efter midsommardagen.

Nutida midsommarfirande i Sverige
I Sverige är det vanligaste firandet av midsommar knutet till dans kring en midsommarstång – en lövad och blomprydd stång eller påle, antingen i form av ett kors med kransar hängande från tvärslån eller en eller flera större kransar som hänger i band och omsluter pålen. Man bildar ringar och dansar kring stången, medan man sjunger de kända lekvisorna. Midsommarstången kom troligen till Sverige från Tyskland på1300- eller 1400-talet. Den kallas även majstång, av vissa ansett stamma från det åldriga ordet maja som betyder löva. Andra anser att namnet kommer av tyskans Maibaum.

Folktro
Midsommarnatten har ett stort inslag av tro på övernaturliga väsen och framtidsprofetior om man handlar på vissa sätt. Folktron säger bland annat att man skall akta sig för att bada för att inte råka ut för Näcken. Barn skall också plocka sju, eller nio, sorters blommor, helst vid ett vägskäl, klättra över nio gärdesgårdar och lyckas man sedan somna utan att yppa ett ord lär man i drömmen kunna se sin tillkommande.

Midsommarfirande i Norden
I Danmark och Norge firar man Sankt Hans aften genom att tända bål, leka lekar och ut­öva bränning av pappershäxor. I Finland tänds midsommarbål. Alla affärer (förutom några med specialtillstånd) håller även enligt lag stängt på Midsommardagen. I de svensktäta trakterna längs kusten, främst i Österbotten och Nyland, firas midsommar till mångt och mycket som i Sverige med vissa lokala särdrag. Midsommardagen firas också som Finlands flaggas dag.

KÄLLOR: WIKIPEDIA, Tecken och symboler och TRADITION.se

FAKTA: Fler sommartraditioner
De viktigaste traditionerna under sommarperioden hyllar naturligtvis sommaren och växtligheten – men även fosterlandet.

Pingst
Pingsten firas i maj eller juni – 50 dagar efter påsk. Det är en glädjens högtid. Många gifter sig i denna hänryckningens tid. Också konfirmation är vanligt denna helg.
Den kristna kyrkan firar att den Helige Ande uppenbarade sig för Jesu lärljungar. Pingsten består av Pingstafton, Pingstdagen (flaggdag) och Annandag pingst (numer ombildad från helgdag till vanlig dag till förmån för 6 juni).

6 juni: Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag
Svenska flaggans dag utsågs 1983 till Sveriges officiella nationaldag. Vi firar den 6 juni eftersom Gustav Vasa denna dag år 1523 valdes till svensk konung och för att 1809 års regeringsform undertecknades.

Från och med år 2005 är nationaldagen en helgdag – en röd dag i almanackan – och alltså en ledig dag.

Sommarlovet börjar
Skolavslutning i kyrkan är en gammal tradition. Att sjunga ” Den blomstertid nu kommer” likaså. Sommarlovet börjar och lovet sträcker sig fram till mitten av augusti.

14 juli: Kronprinsessan Victorias födelsedag

18- 24 juli: Fruntimmersveckan
Sex kvinnor har namnsdag den 18-24 juli. Därför kallas denna vecka för fruntimmersveckan. Första dagen i veckan har dock Fredrik namnsdag. Sedan kommer Sara, Margareta. Johanna, Magdalena, Emma och Kristina.

Kräftskivor i augusti
Förr var det alltid kräftpremiär på en särskild dag i augusti. Det var då första dagen som man fick fånga och sälja kräftor under året. Mängden inhemska kräftor har minskat och vi äter alltmer frysta utländska kräftor vilket lett till att kräftpremiären blivit allt mindre viktig och regeln nu helt tagits bort. Affärerna säljer numera kräftor året runt.