Växtzoner

Sverige är indelat i åtta växtzoner (ju högre zon desto kallare klimat) från söder till norr vilket gör att man inte kan odla samma saker i olika delar av landet och att årstiderna har olika längd.


Eftersom klimatet håller på att förändras pga växthuseffekten kan detta i Sverige t ex komma att innebära ännu mildare vintrar, mer nederbörd och längre odlingssäsong. Nya växter kan trivas och flytta in i trädgårdar och parker; men det kan också skadeinsekter, svampar och andra sjukdomar.

Första zonkartan som publicerades 1910 av Sveriges Pomologiska Förening grundades på meteorologiska observationer och omfattade fyra klimatzoner. Praktiska erfarenheter om fruktsorternas härdighet kompletterade efterhand den meteorologiska statistiken, och kartan omarbetades ett flertal gånger. Från början var det endast fruktträdens härdighet som inbegreps i zonkartan, men efterhand fann man det naturligt att även ta med prydnadsträd och buskar.

Källa: Riksförbundet Sveriges Trädgårdar www.tradgard.org