Utbildningslotta

  • istå medlemmar som behöver hjälp med att göra kursanmälningar
  • Ha vetskap om hela det aktuella kursutbudet, utbildningsgång och kursinnehåll
  • I samarbete med lottan göra utbildningsplan (militär)
  • Vara medansvarig för kårens egna utbildningar, exvis Lottornas Uppdrag
  • Skriva texter till hemsida och medlemsblad
  • Ha koll på medlemmar som anmälts/antagits/gått utbildningar (dvs mottagare av meddelandena från riks-medlemssystem)
  • Maila lottor som genomfört sina grundkurser, informera om nästa steg och fråga efter text och eventuella bilder till hemsidan
  • I samarbete med registeransvarig begära in info om utbildningar och övningar som medlemmar deltagit i under året
  • Göra kurssammanställning till verksamhetsberättelsen
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma