Utbildningsavtal innan du får gå kurs

Den 14 januari ordnade kåren en kårafton om det nya systemet med utbildningsavtal som gäller under utbildningstiden. Sammantaget kan sägas att det har blivit krångligare för kåren och delvis för den som vill utbilda sig då kåren måsta ordna med rätt mycket av de som tidigare gjorts när man var färdigutbildad och skulle få en krigsplacering. Nu ska kontroller av säkerhet och hembesök mm inför hemvärnsavtal ske innan man ens får anmäla sig och åka på kurs.


Fördelen är att du vet bättre var du är på väg, blir mer motiverad att lyckas, samt att vi satsar utbildning och pengar på rätt personer. Nackdelen kan vara att det blir svårt att hinna iväg på de kurser man vill, då man redan före GU-F ska har skrivit utbildningsavtal och blivit godkänd för den grundutbildning man siktar på.
 
I vår kår har vi två duktiga och kunniga personer som kan allt om detta; Anna Katz som jobbar på kansliet med utbildningsfrågor och Cecilia Agri, vår utbildningslotta, som sitter i Lottaöverstyrelsen, LÖ och som  jobbar heltid som utbildare in om totalförsvaret. Dessutom har vi också på gång en biträdande utbildningsansvarig, Karin M Isaksson, som tillsammans med Cecilia ska skapa nya rutiner och hålla ordning på alla papper och avtal i den här processen. Vi är lyckligt lottade som är med rätt lottakår!

Ingrid