Utbildning i vuxen-hlr...

59954263-gVzN0jpg

...med hjärtstartare och Luftvägsstopp onsdag 4 mars 2015 på Försvarsgården med instruktör Macus Grass Jensen

”Hon fick inte luft. Hon blev alldeles röd och bara väste! Jag bara dunkade till henne i ryggen sådär och ut flög äppelbiten, tvärs över bordet. Vilken tur att jag följde med dig igår!”
Min kollega stoppar mig och berättar att en av tvååringarna på hennes förskoleavdelning just satt en äppelbit i halsen. Hon hade kvällen före deltagit i en utbildning anordnad av Sollentuna lottakår.

Marcus Grass Jensen föredrar att hålla sina utbildningar i mindre grupper och använder helst de större dockorna för deltagarna att öva på. Under kursen ges stort utrymme för frågor och de olika momenten övas om och om igen. Alla deltagare ska känna att de kan ge HLR, har god kännedom om hur hjärtstartaren fungerar och vet hur de ska agera vid luftvägsstopp innan kvällen är över.

Den HLR Marcus lär ut är för vuxna men just den här kvällen fanns många som – privat och i arbetet - har små barn. En hel del frågor ställdes om hur man gör och vad man ska tänka på när det gäller barn.

Sollentuna lottakår kommer med stor sannolikhet anordna ytterligare utbildningskvällar i detta angelägna ämne. Håll utkik efter nästa gång och delta du också.

Gunilla Beijer