Swedenborgs minneskyrka

I sin utbildningsserie Multireligiös vandring, där deltagarna får träffa representater från olika religioner, arrangerade Sensus den 16 september ett studiebesök i Swedenborgs minneskyrka, hemvist för Nya Kyrkans församling. Två församlingsmedlemmar, varav den ena pastor, berättade öppet om sin tro och om kyrkans historia och dennas koppling till Emanuel Swedenborg, vars skrifter ligger till grund för mycket av den teologi de utgår ifrån. Kyrkan som byggnad är mycket vacker, och centralt belägen i Stockholms innerstad. Flera symboler var återkommande i utsmyckningen, och enligt församlingen så har dessa speciell innebörd som man med förståndets hjälp kan tolka bibeln. Mer information www.swedenborgsminneskyrka.se/

Sonja