Styrelseledamot och ersättare

  • Vilja och intresse att styra, leda och utveckla lottakåren
  • Närvara på styrelsemöten och kårkonferenser
  • Försöka vara med på kåraftnar så ofta som möjligt
  • Sätta av tid till styrelsearbete även mellan möten, i t ex arbetsgrupper och projekt
  • Göra avrapporteringar från arbetsgrupper och projekt på styrelsemöten
  • Lägga fram beslutsförslag till styrelsen
  • Hjälpa nya styrelseledamöter så de får reda på rutiner och annat som är bra att veta i olika sammanhang
  • Var uppmärksam mot nya medlemmar och gäster från andra kårer mm så de känner sig välkomna och delaktiga i gemenskapen
  • Hjälpa kåraftonsansvarig att duka fram och städa undan så ingen lämnas ensam kvar på gården!