Stämmovår

Under våren har kåren samlats för två stämmor. Den första var en kväll i mars. Då samlades ett tjugotal medlemmar för en ordinarie kårstämma. Jag fick äran att leda stämman, hoppas att de närvarande var nöjda med insatsen. Stämman inledes med parentation för Björn Westin, därefter följde stämman där styrelsen bland annat presententerade förra årets berättelse. Tyvärr hade tekniken satt stopp för att få fram en ekonomisk redovisning. Så stämman tog alla formella beslut de kunde och uppdrog sedan till nya styrelsen att kalla till extra stämma för att fastställa den snarast möjligt under våren. Det valdes en helt ny styrelse, vilka ser ni på annan plats i tidningen.
I slutet av stämman var det återigen dags för medaljkommittén att jobba. Det delades ut följande medaljer: Lottornas lilla silvermedalj (sm) till Ulrika Hjelmsell och Karin Hallstensson samt SFLK brons till Ulrika Hjelmsell. Vi passade även på att dela ut årsnålar till Anna Grönvall (5 år), Elisabeth Ek (10 år) och Karin Hallstensson (20 år). Alla närvarnade avgående ledamöter och funktionärer tackades av.

När stämman avslutats med Lottornas sång förbereddes middagen samtidigt som styrelsen konstituerade sig och SLKV genomförde sitt årsmöte. När alla vara klara intog vi gemensam middag som Ulrika med flera fixat med bravur. Mums!

Monika H


PS. Den extra stämman hölls i början av maj och där fastställdes den ekonomiska redovisningen och förra årets styrelse fick sin ansvarsfrihet.