SLKV still going strong!

Sollentuna Lottakårs Vänner (SLKV) höll sitt årsmöte direkt efter lottornas kårstämma den 24 mars 2011. Mötet gick snabbt och effektivt med sex deltagare, tre mer än förra året.
Punkterna på dagordningen avverkades i rask följd främst beroende på att ingen ekonomisk verksamhet förekommit under året samt att lottakåren redan fastställt medlemsavgiften till SLKV till oförändrade 150 kr för år 2012, vilket även godkändes av årsmötet.

Valberedningen (samma som lottakårens) hade föreslagit omval på samtliga personer i styrelsen, liksom posterna i densamma varför dessa val gick lika raskt. Resultatet blev som följer:
ordförande Olof Ågren, vice ordf Christoffer Jonsson, ledamöter: Ingrid George, Jan Herremo (sekreterare) och Muschi Lundberg (kassör). Revisor Björn Bergkvist med Madeleine Hult som ersättare.

Från verksamhetsberättelsen kan nämnas att medlemsantalet i SLKV vid årsskiftet 2010/2011 var 23 st, varav 18 män. Under verksamhetsåret arrangerade SLKV en egen kårafton på Försvarsgården den 28 oktober med temat ”Positiv mekanisk musik”. Positivspelaren Jan-Evert Olbrink kåserade över positivspelandets historia och teknik och demonstrerade med ett flertal ljudexempel hur skönt positivmusiken kan låta från ett gammalt och ett nytt instrument. Kvällens 14 deltagare fick också avnjuta Soldatens ärtsoppa med tillbehör samt nygräddade våfflor med sylt, som vanligt eminent tillagade av våffelexperten och SLKV:aren Christoffer Jonsson.

På lottakårens mycket lyckade Finlandsresa 9-16 maj var fyra av de totalt 16 deltagarna SLKV:are, som fick ta del av det innehållsrika programmet och njuta av samvaron och det vackra majvädret i Finland tillsammans med lottorna.

Liksom tidigare år har vi i övrigt följt lottornas olika aktiviteter i mån av tid och intresse.
Under Övriga frågor diskuterades att göra en översyn av föreningens stadga, då bl a de ekonomiska frågorna inte längre behöver tas upp på årsmötet. Ärendet kommer under året att behandlas av styrelsen, som avser lägga fram ett förslag till ny stadga innan nästa årsmöte.
Jag vill avslutningsvis tacka lottakårens styrelse för allt stöd under det gångna året. Likaså vill jag varmt tacka alla de medlemmar i SLKV, ingen nämnd – ingen glömd, som på skilda sätt gjort fina insatser vid lottornas kåraftnar och andra evenemang under året som Solhjulets stämma, Solhjulets Dag, Lottaröj på Försvarsgården, Edsbacka marknad, Julmarknaden, osv.

SLKV – Lev väl även under år 2011!

Olof Ågren, ordförande