SLKV lever vidare!

Sollentuna Lottakårs Vänner (SLKV) höll sitt årsmöte direkt efter lottornas kårstämma den 25 februari 2010. Mötet gick snabbt och effektivt med endast tre deltagare, ordf Olof Ågren, sekr Jan Herremo och medlemmen, tillika justeringsman, Erling George.
Möteshandlingarna var som vanligt elegant upptryckta på gult papper av Monika Hallstensson. Punkterna på dagordningen avverkades i rask följd främst beroende på att ingen ekonomisk verksamhet förekommit under året samt att lottakåren redan fastställt medlemsavgiften till SLKV till oförändrade 150 kr för år 2011, viket även godkändes av årsmötet.

Valberedningen (samma som lottakårens) hade föreslagit omval på samtliga personer i styrelsen, liksom posterna i densamma varför dessa val gick lika raskt. Resultatet blev som följer:

Ordförande Olof Ågren, vice ordf Christoffer Jonsson, ledamöter: Ingrid George, Jan Herremo (sekreterare) och Muschi Lundberg (kassör). Revisor Björn Bergkvist med Madeleine Hult som ersättare.

Från verksamhetsberättelsen kan nämnas att medlemsantalet i SLKV vid årsskiftet 2009/2010 var 26 stycken, varav 18 män. En egen insats hade SLKV utfört under året nämligen påskfesten 2009, i övrigt hade vi som tidigare år följt lottornas verksamhet i mån av tid och intresse.

Jag avslutar detta referat med slutorden i verksamhetsberättelsen: ”Som ordförande i SLKV vill jag tacka lottakårens styrelse för allt stöd under det gångna året. Likaså vill jag varmt tacka alla de medlemmar i SLKV, ingen nämnd – ingen glömd, som på skilda sätt gjort fina insatser vid lottornas kåraftnar och andra evenemang under året som Solhjulets stämma, Edsbacka marknad, Julmarknaden, Luciafesten, m fl”.

SLKV – Lev väl även under år 2010!

Olof, ordförande