Sköt dig själv-kurs

59954297-bmYHCjpg

Den 4 och 5 februari anordnade vi vår andra Sköt dig själv kurs på Sollentuna lottakårs Försvarsgård. Deltagarna var boende som bl a kom från Sollentuna kommun som utanför kommunen, både män och kvinnor i blandade åldrar deltog. Kvällen inleddes med att vi fick lyssna på Sollentuna kommuns säkerhetschef Richard Buske som bl a pratade om kommunens insatser vid olika kris scenarion.


Vår utbildningslotta Cecilia Agri och Sköt dig själv lotta kursledaren Rana Ali höll i själva kursen och som på ett väldigt lärorikt och handfast sätt lärde ut att klara kriser själv och sen hjälpa andra. Allt från liten HLR kurs till vad en 1,5 liters petflaska i frysen kan användas i kris till. Ett gott gäng deltagare med många frågor och positiv anda fick lära sig mycket dessa kvällar och kan ta vidare till andra vad man kan göra vid kriser i och utanför sitt eget hem till sina medmänniskor runt sig.

Om du är intresserad av att gå denna kurs, tag kontakt med vår info lotta för veta mer eller när nästa kurs körs i Sollentuna lottakår. Du kan även gå in och se vart kursen går på andra orter;  http://www.svenskalottakaren.se/

Ingrid Å