Sevärdheter

En sevärdhet ska vara något man minns när man besökt en plats.
Här listar vi några exempel på vad som finns och två kan man faktiskt se från köksfönstret på Försvarsgården, nämligen kyrkan S:t Erik samt Klasros skolmuseum.

Kyrkor i svenska kyrkan

Edsbergskyrkan – byggd 1972 och ligger i Edsberg.
Kummelby kyrka – byggd 1956-1957 och ligger i Helenelund, riven och nybyggd 2000.
S:t Eriks kyrka – byggd 1930 och ligger på åsen i Tureberg.
Sollentuna kyrka – byggd 1100-talet och ligger i Norrviken. Tänkt att vara försvarskyrka.
Stillhetens kapell – byggt 1917 på Sollentuna kyrkogård
Silverdals griftegård/Garnisonskapellet – byggd 1923 som kyrkogård för närbelägna Livgardet I1. Den byggdes om 1962.
Silverdals kapell – invigdes 1969.
S:t Larsgården – församlingshem bredvid Sollentuna kyrka, invigdes 1993.
Turebergskyrkan – byggd 2009 och ligger i Sollentuna centrum.

Edsviks konsthall
består av två stora ombyggda stallbyggnader, Galleri Öst och Galleri Väst, som tidigare hörde till Edsbergs Slott. Den är en av de större konsthallarna i Sverige och arrangerar årligen omkring 20 utställningar av svenska och internationella konstnärer.

Vid sidan av arbetet med utställningarna bedriver de också en tvåårig konstutbildning och har ett stort utbud av kurser och workshops.

Edsbergs slott
uppfördes ursprungligen omkring 1630 av proviantmästaren och fogden Henrik Olofsson. Den förste ”Rudbeckaren” friherren och överståthållaren Thure Gustaf Rudbeck, köpte slottet år 1757 för 360 000 daler kopparmynt.

År 1760 ersatte han det gamla trähuset med ett gediget stenhus. Stora Huset blir då en tvåvånings putsad tegelbyggnad med fasta framskjutande flyglar, täckt med ett valmat mansardtak. Stilen är förenklad fransk rokoko, arkitekt var troligen Carl Wijnblad. Edsberg förblev i familjens ägo i knappt 200 år.

Sollentuna kommun tillträdde som ägare 1959 och sedan dess bedrivs högre musikutbildning med tonvikt på kammarmusik på Edsbergs slott. Hela övre planet disponeras av Kungl. Musikhögskolan. Det var dåvarande Radiotjänst, eller senare Sveriges Radio som startade Edsbergs musikinstitut som ett centrum för undervisning och konsertverksamhet.

Skolan har ca 25 elever som studerar violin, viola, violoncell eller piano.

Klasro skolmuseum
Klasroskolan byggdes 1804 på initiativ av baron Per Alexander Rudbeck på Edsberg som också bekostade undervisningen. Till 1871 var den Sollentunas enda skola. Per Alexanders sonson Reinhold Rudbeck skänkte 1885 tomten och den redan då gamla skolan till Sollentuna kommun.

1964 var skolsalen klar som museum och i mitten av 1980-talet även lärarbostaden. Skolsalen visar hur en skola kunde se ut åren omkring 1840 medan bostadsdelen inretts för att spegla tiden fram till 1880.

Hembygdsgård och kvarnar
Sollentuna hembygdsförening bildades 1934. Bygdegården som är belägen i Hersby/Helenelund består av elva olika byggnader som bostadshus och ekonomibyggnader.

Till föreningen hör även byggnaderna Viby herrgård/säteri i Norrviken byggd i slutet av 1800-talet, Landsnora vattenkvarn samt Överby väderkvarn. Det har funnits sex väderkvarnar totalt i kommunen.

MC Collection museum
Museum med motorcyklar från ”urtiden” till dagens aktuella modeller. Ligger vid Edsviks konsthall.

Fornminnen
Engelska parken i bostadsområdet Edsviken är ett av de största fornlämningsområdena i Sollentuna. Här finns 114 gravar och är det äldsta vårdade gravfältet i Sverige. Strax intill ligger Kummelbyåsen med 22 gravar samt ett område vid Drotsvägen med ca 10 högar.

I Skillinge intill Sollentuna kyrka finns ett gammalt gravfält. Här låg förmodligen en stormansgård, det gamla Tuna, som givit Sollentuna dess namn. En mycket värdefull runhäll återfanns 1924 vid Skillingeberget intill Sollentuna golfbana.

Det finns också flera fornborgar i Sollentuna. De två främsta är Rotebro Skans i Rotsunda och Borgberget i Sjöberg på gränsen till Danderyd. På Järvafältet, norr om Väsby gård och öster om Norrtorp finns två fina fornborgar från järnåldern.

”Jarlabankes sten” ligger ett par hundra meter in i skogen vid Edsberg. På ett stort flyttblock står ristat “Hemming och Jarlabanke de lät väg röja och broar göra efter sin far och Estrid efter sönerna sina Ingefast och Ingvar. Gud hjälpe deras ande.” Jarlabanke var en uppländsk storman, som på 1000-talet ägde stora jordegendomar i Täby och Vallentuna. Hans släkt lät rista ett 20-tal stenar, varv en återfinns i Sollentuna, vid en av vikingatidens transportleder genom skogen.

Bögs gård
är en visningsgård. Där bedrivs uppfödning av nötkreatur, hästar och får som kan vandra fritt på stora ytor vid Järväfältet. Det bedrivs även jordbruk på äldre vis och man kan vara med på turridning på islandshäst.

MARATONSTENEN
Minnessten från Stockholmsolympiaden 1912. Vid Sollentuna kyrka i Norrviken står denna minnessten där det olympiska maratonloppet hade sin vändpunkt. Den bär inskriptionerna: Marathon Vändpunkten och 1912. Minnesstenen kom upp året efter olympiaden.

TUNBERGET
Vattentornet som finns där är beläget 60 meter över havet vid Edsberg och ger besökaren en helhetsvy över kommunen, man kan med kikare även se hela vägen till Stockholms stad och få en skymt av såväl Kaknästornet som Globen samt Friends Arena i Solna/Ulriksdal.

Källor: Wikipedia, Solhjulet runt, sollentuna.se