Serveringssamordnare

  • Ser till att de evenemang vi valt genomförs med bl a arbete innan och efter
  • Ser till att någon ansvarar under själva evenemanget
  • Plocka fram uppgifter till budgetunderlag för respektive projekt
  • Göra sammanställning av genomförda evenemang till kårens verksamhetsberättelse
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma