Sekreterare

  • Skriva protokoll och få dessa justerade snarast
  • Sända protokoll fortlöpande till styrelsen och revisorer via e-post
  • Arkivera protokoll och motsvarande i lottarummet
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma