Samtal i häktet

På Alla Hjärtans Dags kväll hade jag förmånen att tillsammans med Röda Korset besöka det ett år gamla/nya häktet i Sollentuna. Syftet med besöket var främst att få veta mer om det eventuellt framtida samarbetet för samtalsstöd för de häktade där uppdraget innebär att besöka frihetsberövade på häktet och vara en aktivt närvarande och lyssnande medmänniska.
Detta samarbete finns på andra häkten runtom i Sverige och Röda Korset har även liknande verksamhet i andra delar av världen.

Att sitta häktad är något av det svåraste man kan uppleva, man är varken dömd eller frikänd, oftast får man inte ta emot besök och ibland har man dessutom restriktioner, det vill säga man får varken läsa tidningar eller se på tv. Man möter förutsättningslöst den frihets-berövade/ intagna utan ett ”vi-och-dom”-tänkande. Samtalet kan handla om vad som helst, som båda parter finner meningsfullt, givetvis med hänsyn till vad som kan pratas om utifrån häktesbeslutet.

Vi fick även en givande genomgång om hur rättsväsendet i Sverige är uppbyggt, om hur arbetssättet och metoderna vid en häktning går till och veta mer om hur verksamheten i Sollentuna ser ut.

Ulrika