Säker­het för alla

​I år firar Svenska lottakåren 90 år av engagemang för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Engagemanget ser idag annorlunda ut än vad det gjorde 1924 när det gäller de uppdrag vi har men fortfarande är det samma känsla av att vilja bidra tillsammans med andra, att göra en insats i det lilla som i det stora.


På kansliet bevakar vi ständigt våra intresseområden utifrån de direktiv som överstyrelsen ger oss. Och de i sin tur agerar ju utifrån den inriktning som hela organisationen med lottakårernas ombud bestämt på riksstämman.

De senaste åren har överstyrelsen tagit ett antal beslut som påverkat organisationens fokus:

Det är inte många år sedan som det militära uppdraget stod för nästan 100 % av vår verksamhet. Utvecklingen inom försvaret och de hotbilder vi står inför innebar att riksstämman beslutade att satsa på att vidga våra uppdrag inom samhällets krisberedskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett oss uppdrag att nyutbilda i stabsstöd och i ledarskap som stärker förmågan hos de som är engagerade i ett avtal med en myndighet.

Inför att huvudmannaskapen för uppdragsutbildningar skulle beslutas av Försvarsmakten tog överstyrelsen beslutet att Lottakåren skulle satsa på ledarskap. Kunskap som alla behöver oavsett om du ska leda andra eller dig själv. Det är viktigt för våra instruktörer och det är också ett ämne som länkar bra in i våra övriga utbildningar: ledningsstöd och underrättelseassistent.

En ny utmaning mot vårt samhälle är social oro där både politiker och myndigheter ser de negativa effekterna som det får på samhällets säkerhet och trygghet. Lottakåren har därför valt att tillsammans med Fryshuset göra en insats för att motverka detta. I utbildningsprogrammet Mpower utbildas unga kvinnor för att få kunskap och trygghet att vilja påverka och förändra. Ett utbildningsprogram som egentligen sammanfattar mycket av det du och jag får som medlem i Svenska lottakåren.

Att vi alla är en del av samhället och måste ta ansvar i händelse av en kris är en kunskap som vi som organisation nu sprider till allmänheten genom utbildningen Sköt dig själv. I början av en kris, i den lilla som i den stora, måste vi som individer ha kunskap om att ta hand om oss själva. Är vi förberedda och utbildade kommer vi också att kunna ta hand om andra. Det är det är som skiljer oss som är engagerade inom de frivilliga försvarsorganisationerna från andra organisationer. Vi ingår i en struktur för att värna samhällets säkerhet, vi blir utbildade och övade. Staten och myndigheterna ser oss som viktiga aktörer och ger oss uppdrag för att fortsätta utbilda för att möta både nya och gamla hot.

Tittar vi tillbaka på vår organisations historia kan vi hitta fler exempel på beslut som påverkat organisationens verksamhet. Vetskapen om att vi har haft förmågan att följa samhällsutvecklingen och anpassa vår verksamhet under 90 år gör mig trygg i att vi kommer att fortsätta utvecklas i minst 90 år till.

Just nu håller samhället på att återta förmågan att kunna hantera svåra kriser. Förvarsmakten har satt upp militärregionala staber som har till uppgift att samordna med samhällets resurser. Under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen var de politiska partierna som var där rörande överens om att försvaret i framtiden ska försvara Sverige. Och i det arbetet återupptäcker Försvarsmakten och civila myndigheter att vi som frivilliga är en kompetent resurs de inte kan vara utan.

Samarbetet med Fryshuset har också påverkat vår syn på oss själva och vår förmåga. Vi har sett att samarbeten kan vara väldigt fruktsamma och så kommer vi att fortsätta arbeta.

Vårt engagemang kommer alltid att finnas med som en röd tråd i allt det vi gör. Ett engagemang för att alla i vårt samhälle ska känna sig säkra och trygga. Som lotta får du möjlighet att i stort eller smått bidra på det sätt som passar dig bäst.

Maria Öst, kommunikatör, Svenska lottakåren