Risker i juletid

I adventstid ökar bostadsbränderna dramatiskt och över 40 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus i Sverige inträffar just i december. Under hela december tänds levande ljus överallt. Statistiken visar att cirka 70 procent av bränderna under julmånaden beror på levande ljus. Majoriteten av bränderna inträffar på söndagar och helgdagar mellan klockan 12 och 18. När det är ljust under dagen glömmer vi lättast bort att släcka ljusen.


Ljusen
Ta alltid en extra runda innan du lämnar bostaden för att se att alla levande ljus är släckta och spisen är avstängd (det kan vara svårt att se om ljusen är tända eller släckta i dagsljus, känn med handen om du är osäker). En god regel är att den som har tänt ljusen ansvarar för dem och släcker dem. Ha som vana att alltid släcka ljusen innan de hunnit brinna ner av sig självt. Värmeljus kan överhettas och börja brinna.
 
Ljusstakar
Använd ljusstakar och ljusprydnader som är obrännbara. Använd ljusstakar av smide, keramik, sten eller metall. Se till att ljuset står fritt och stadigt både på underlaget och i ljusstaken. Tänk på var du ställer ljuset, så att till exempel inte en gardin kan fladdra till av vind- eller elementdrag och fatta eld. Ställ inga ljus på tv:n. Stearin kan droppa ner och antändas med en snabb och kraftig brand som följd.

Byt den gamla mossan i ljusstaken mot icke brännbara dekorationer, till exempel vackra stenar eller snäckor. Då minskar risken för att det ska börja brinna i ljusstaken. Tänd aldrig levande ljus i en gran. Det kan snabbt börja brinna. Tänd inte tomtebloss i en torr barrande gran.

Brandvarnare
Se till att det finns brandvarnare i bostaden – gärna flera – och kontrollera att de fungerar. Brandvarnaren ska vara placerad i taket, läs instruktionerna.

Gör det till en del av jultraditionen att kontrollera batteriet i brandvarnaren. Byt det om det behövs. Kontrollera att brandvarnaren fungerar genom att hålla ett nysläckt stearinljus under brandvarnaren. Att trycka på testknappen innebär endast en test av batterifunktionen. Alla hem bör ha minst en brandvarnare per våningsplan. Varje brandvarnare täcker cirka 60 m2.

Skräp
Ställ inte ut gammalt julklappspapper i trapphuset. Det är din väg ut om det börjar brinna! Förvara inte heller julklappspappret på balkongen. En felriktad nyårsraket kan lätt starta en brand.

Julbelysning
Kanske knölade du bara ner julbelysningen i en låda när julen var slut senast? Många elapparater blir med tiden slitna, både sladdar och anslutningar. Kontrollera så att ingen del av sladden blivit klämd eller skadad. Kortslutning kan leda till brand. Skarvsladdar och grenuttag behövs ofta kring jul, men tänk på att för många extra uttag kan göra eluttaget överbelastat så att det börjar brinna. Damm runt sladdröror utgör också en risk att det blir varmt och kan börja brinna.

Elektrisk armatur och julgransbelysning ska ha rätt effekt och släckas med strömbrytare eller genom att man drar sladden ur vägguttaget. Man ska inte skruva på glödlamporna. Då kan det bli glappkontakt och en gnista bildas (en så kallad ljusbåge) som kan antända brännbart material. Ett bra alternativ är att koppla en timer till elljusstaken och julgransbelysningen. Se till att eventuell skarvsladd är så kort som möjligt och ligger skyddad.  Det ska alltid finnas en bruksanvisning på svenska. Produkten ska också vara CE-märkt och vara IP-klassad om den är avsedd för utomhusbruk.

Om du skulle använda en ljusslinga för inomhusbruk till granen utomhus så kan det innebära direkt livsfara. Slingan är inte byggd för att tåla vatten och kyla. Isoleringen klarar inte av vårt klimat och skyddshöljet kommer att vittra sönder vilket gör att de spänningsförande ledningarna blottas. Kommer du i kontakt med dessa så kan du få en elchock som i värsta fall kan leda till döden.

I en inglasad balkong kan man dock använda en julgransbelysning för inomhusbruk.
Källor: viivilla.se, dinsakerhet.se, brandskyddsforeningen.se, elsakerhetsverket.se

Julvärdar i SVT
1959–1971 – Bengt Feldreich
1972–2002 – Arne Weise
2003 – Lotta Bromé
2004 – Ernst Kirchsteiger
2005 – Blossom Tainton-Lindquist
2006 – Ingvar Oldsberg
2007 – Anne Lundberg
2008 ­­– Lasse Kronér
2009 – Lisbeth Åkerman
2010 – André Pops
2011 ­– Kalle Moraeus