Riskbusstur i Öster

Vi som deltog var: FRG, Lottorna, medlemmar i civilförsvarsföreningen, andra frivilligorganisationer och kommunens säkerhetschef Rikard Buske. I år kom också Posoms ledningsgrupp med. De delades upp mellan grupperna så de fick höra hur vi tänker och lära känna lite olika personer.
Områdena i Norr: Viby, Norrviken, Rotebro och i Söder: Helenelund, Silverdal fick i år stå över.

Först åkte vi upp på vårt vattentornsberg Tunberget för att där efter en kort intro dela upp oss i grupper utifrån hur vi bor och  diskutera de risker vi upplever finns vår egen kommundel. Spännande att göra då vi var folk i olika åldrar och  med olika erfarenheter som vi kunde delge varann.

Grupperna fick en halvtimme på sig för att lära känna och jobba med sin kommundels frågor och sen gick vi tillbaka till bussen och åkte vidare längs med Edsviken mot Bergendal, Kvarnberget, Sjöberg och sen mot Edsberg. Våra grupper fick ta micken och redovisa vartefter som vi åkte genom deras område.

I år djupdykte vi lite extra i området Edsberg och dess planer på ny byggnation och vägar vid sportfältet och vid Väsjöområdet. Ingrid George berättade med hjälp av några kunniga FRGare.

Vi var nöjda, och Posom var jättenöjda, eftersom de inte bor i vår kommun, och nu fick se den ur många olika synvinklar.

Vi avslutade, i år med en en macka och fika på Satelliten, Rikard Buske berättade om vårens  aktuella tema, social oro, och vi FRG-ansvariga om kommande program, i år nödvatten och styr-el.

Birgitta Westman FRG-anvarig och lotta