Revisorer och revisorssuppleanter

  • Utöver traditionella revisorsuppgifter:
  • Vid förfrågan stötta kassör och vicekassör i redovisningsfrågor
  • Vid förfrågan stötta styrelsen i stadgetolkningar och beslut
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma