Registeransvarig

  • Hålla ett uppdaterat medlemsregister
  • Föra in nya medlemmar, adressändringar och strykningar
  • Välkomstmail med blandad information till nya medlemmar
  • Uppdatera ”korten” med ändringar, kurser, medaljer och övrigt av intresse
  • Meddela alla som har medlemsregister vilka ändringar som gjorts
  • Avregistreringar till riks
  • Avregistrerade medlemmar med avtal meddelas riks för kontakt med avtalsmyndigheten
  • Se till att det finns etiketter på prenumeranter till packningen
  • Göra sammanställning om medlemsläget till kårens verksamhetsberättelse
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma