Produktionsansvarig

  • Har kontakt med externa leverantörer för tryck-, kläder- och prylframtagande.
  • Ser till att handlingar till bl a kårstämma är korrekta
  • Plocka fram uppgifter till eventuella budgetunderlag för respektive projekt
  • Skickar material till tryckning (kårstämma, medlemsblad mm)
  • Originalframtagande inför produktion
  • Allmän formgivning av kårens material, såsom handlingar, grattiskort broschyrer, böcker, diplom, broderier, kläder, prylar mm
  • Göra sammanställning av produktioner till kårens verksamhetsberättelse
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma