Problem

Bup,  barn- och ungdomspsykiatrin , startades som så kallade barnpsykiatriska rådgivningsbyråer kring 1920 av några pionjärer som ville förstå orsaken till att barn hade problem.


Bup är en specialistverksamhet för barn och ungdomar mellan 0 och 17 år. Det erbjuds hjälp och stödbehandling för de som mår psykiskt dåligt. Från 18 års ålder får man vända sig till vuxenpsykiatrin.

Det finns många orsaker till att en person mår dåligt och alla har olika förutsättningar för sin hälsa och kommande behandling. Man räknar med att cirka 15-20% av alla barn behöver stöd under uppväxttiden. Den typ av behandling man kan få varierar så klart för de behov som man har men exempel är rådgivande samtal, lekterapi, medicinering och behandling där man tränar beteendet.

På Bupmottagningarna som finns i hela landet arbetar psykologer, socionomer, läkare och sjuksköterskor och en del av dessa mottagningar, åtta stycken, är specialiserade till exempel Asyl och Traumaenheter. Man har ett nära samarbete mellan barnomsorg och socialtjänst för att skapa bästa förutsättningar i behandlingen.

Inom BUP har man tystnadsplikt.

Familjerådgivning inom kyrkan som ingår i den diakonala verksamheten kan man få vid exempelvis  samlevnadssvårigheter eller har andra livskriser.

Källa: www.sll.se (Stockholms läns landsting)