Organisationer och rörelser

Suffragettrörelsen bildades i början av 1900-talet i England av Emmeline Pankhurst och hennes döttrar. Suffragett kommer ur engelskans ord suffrage samt betyder ungefär rösträtt eller meningsyttring.

De hade arbetade mer offensivt än tidigare rörelser bland annat genom offentliga aktioner och det vi idag kallar civil olydnad. Exempel på detta kunde vara att låta bli att betala skatt eller vägra att folkbokföra sig. Även mer våldsamma metoder förekom dock som att krossa fönster och tända eld på postlådor och kyrkor, överfalla politiker m m. Med denna typ av agerande ville suffragetterna visa att kvinnor inte var några man bara kunde köra över hur som helst. De våldsamma aktionerna satte dem i konflikt med de sedan tidigare mest inflytelserika förespråkarna för kvinnlig rösträtt och det är mycket tveksamt om våldsamheterna i sig bidrog till att kvinnlig rösträtt sedermera infördes

Rödstrumporna kom från England  på 1960-talet, när feminismen kombinerades med en socialistisk åskådning, och var en anspelning på ett äldre uttryck. Blåstrumpa, som användes om liberala feminister, är ursprungligen beteckningen på en medlem i den radikalfeministiska rörelsen. Den radikalfeministiska rörelsen Redstockings of the Women’s Liberation Movement grundades 1969 av Ellen Willis och Shulamith Firestone, sedan de brutit med New York Radical Women. Rörelsen var som mest aktiv på 1970-talet.

1,6 miljonersklubben bilades av Alexandra Charles 1998 och informerar om allt som rör kvinnans situation i arbetslivet, ekonomi. miljö samt hälsa. De bedriver hälsorelaterad foskning. Namnet kom till för att det fanns då ca 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige.

Det finns även en 2,6 miljonersklubb om man är mellan 18 och 45 år som jobbar för och med samma sak. Deras kärntrupp är en grupp kända kvinnor som ställer upp bakom 1,6 miljonerklubben. Med hjälp av sitt kändisskap och sin fackkunskap hjälper de klubben att få uppmärksamhet kring olika frågor. De finns också med vid olika evenemang och tillställningar.

Glöm aldrig Fadime och Pela ­– är en ideell förening som arbetar mot hedersvåld. Hedersrelaterat våld definieras ofta som våld mot en kvinna som utförs av hennes make eller en manlig släkting. Det kännetecknas av att det både planeras och utförs av släktingar till den drabbade, med motivet att kvinnan har fläckat familjens heder.
Förtrycket yttrar sig i sin mildaste form genom att personen inte själv får bestämma hur den ska klä sig eller vilka den ska umgås med. I sin mest extrema form utsätts personen för fysiskt våld, i värsta fall med dödlig utgång. Anledningen till att familjen känner sig vanhedrad är ofta att kvinnan haft en påstådd eller verklig sexuell relation innan hon ingått äktenskap, eller utanför äktenskapet. Föreningen grundes 2002 efter mordet på Fadime Sahindal.

Kvinna till Kvinna stödjer kvinnors organisering i konfliktområden. De samarbetar med kvinnoorganisationer som tar en aktiv del i arbetet för fred och återuppbyggnad. Organisationerna de arbetar med hjälper kvinnor både rättsligt och psykiskt, kvinnors hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter. De informerar och utbildar kvinnor och män om kvinnors mänskliga rättigheter. De stärker och vidareutbildar kvinnliga aktivister och politiker. De motverkar våld mot kvinnor och människohandel. De utbildar myndigheter och påverkar beslutsprocesser och lagstiftande. Kvinnoorganisationerna förändrar samhället genom att sprida sina kunskaper och erfarenheter av demokrati-, försonings - och fredsarbete till övriga samhället.

Föreningen Kvinnor för Fred började sin kamp mot krig och militarism, för fred och nedrustning, i slutet av 1970-talet. Den tändande gnistan var ett kunskapsseminarium som föreningen Kvinnokultur ordnade på temat ”Hur vinner vi freden?” Kallt krig rådde i världen. Upprustningen var enorm, nya kärnvapen utvecklades såväl i Europa som i USA. Det kändes nödvändigt att utöver de traditionella kvinnofrågorna också ägna uppmärksamhet åt vilken framtid som väntade våra barn och barnbarn. Det blev viktigt att arbeta för en fredlig, mänskligare värld i samklang med naturens egna lagar. Med denna målsättning bildades KFF av kvinnogrupper runt om i landet. Sättet att arbeta, i små självstyrande grupper utan hierarkier, är hämtad från 70-talets kvinnorörelse.

KÄLLOR: Wikipedia och Världens Historia, Dramadirekt.com, Nationalencyklopedin