On the right track!

För en tid sedan råkade jag läsa följande tankeväckande historia:

En välbärgad kvinna befann sig i ett område där det rådde stor fattigdom. En liten pojke kom fram mot kvinnan med utsträckt hand och ängsliga, bedjande ögon. Då vände kvinnan sig mot himlen och sa uppgivet, och lite anklagande:
- Gud, hur kan du tillåta detta? Varför gör du ingenting?!
Efter en stunds tystnad hördes Gud svara till kvinnan:
- Men jag har gjort något. Jag har ju skapat dig!

Svenska lottakåren verkar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter så genom att bli medlemmar har vi faktiskt tagit ställning för att det är viktiga frågor. Att ta ställning är viktigt, då har man valt väg och är liksom på gång. För när man tagit ställning för något vill man ju också känna att man verkligen gör något! Oftast är det ju de stora, hjältedåden som först kommer i tankarna… Men för de flesta av oss är det faktiskt inte möjligt att dra iväg till Afrika, men vi kan göra många viktiga insatser på hemmaplan!

Vi kan sprida information och skapa opinion för att få fler att inse vikten av att arbeta för en tryggare och rättvisare värld även för våra medmänniskor ute i världen. Delta i studiecirklar, var aktiv i SLK:s egen kampanj Ögat, prata och berätta – tyvärr är många mindre upplysta än man tror…

Men hur bra vi än har det i Norden så finns det många kvinnor och barn som känner sig otrygga även här, och för den som vill göra något aktivt för dem finns det många organisationer som gör konkreta och bra insatser, det är bara bra om vi lottor kan ställa upp och hjälper dem!

Och en enkel sak vi alla kan göra, utan att organisera oss eller binda upp vår tid i almanackan, det är att vara medmänniskor som visar att vi bryr oss. För som en lottakollega sa då vi bollade idéer om hur vi kan ställa upp för ungdomarna och hjälpa dem att växa upp till trygga och rediga personer. ”Man skall alltid försöka vara en bra tant som kidsen kan känna förtroende för”.

Lev väl,

Martina


PS. Höstens ”theme-song” - Lady Gagas Born this way, man kan inte känna sig annat än stärkt av att lyssna på den!