Om Intro FM ledarskap

En helg i reflektionens tecken
Kvällen den 14 mars var blåsig och regnig. Åtta deltagare från norr till söder samlades i en kasern på F7, Såtenäs, där kursledarna Ingela Uthorn Persson och Åsa Lindén hälsade oss välkomna. Efter en kort information, fika och iordningställande av sängar stöp vi alla i säng. Flera av oss med en nyfikenhet över vad morgondagen skulle bära med sig.
Vi var uppe med tuppen för en tidig frukost. Därefter, till ljudet av GU-F:arnas BRAK- övning, stegade vi mot vår kurslokal.

Vad är ledarskap? Vi som var med på kursen hade olika erfarenheter och kunskaper om ledarskap vilket ledde till många givande och intressanta diskussioner. Inte minst under de värderingsövningar vi gjorde. Att våga ta ställning är viktigt men även att vara öppen för att ändra sin åsikt är minst lika viktigt för att kunna utvecklas som person och ledare. När vi själva skulle beskriva ett gott ledarskap fick en del av oss tänka till lite extra.

Hur viktig värdegrundens betydelse är för en organisation är en annan fråga som vi gick igenom. Värdegrunden har för mig varit något som är nedskrivet i ett dokument. Punkt. Här fick jag en helt annan bild. Värdegrunden är något högst levande som ska vårdas och genomsyra den verksamhet vi driver. Utmaningen är att just hålla den vid liv och att följa den. Alltså, inget som ska ligga i ett skåp och skräpa.

Ingela och Åsa ledde oss skickligt genom teorier, övningar och dilemman. Gruppdynamik var mycket intressant att lära sig mer om. Det blev många aha-upplevelser och intryck under kursens gång.

Cecilia Agri, biträdande skolchef, tog oss med på en rundvandring på området. Historia blandat med dagsfärsk information gav oss en bra bild över området och dess verksamhet.

Reflektera, har vi väl alla gjort. Eller har vi det? Att gräva djupare i reflektionsgropen var något vi återkom till många gånger under helgen. Nu, efteråt, kan jag verkligen säga att jag vet vad det innebär att reflektera över något.

Eva Silfverhammar