Olycksrisker

Vilka olycksfall man löper risk att drabbas av varierar över ålder. Äldre kvinnor drabbas oftare av allvarliga arbetsolyckor orsakade av fall än yngre. I åldern 56-64 är risken att ramla ute närmare tre gånger högre än normalrisken, men även risken att ramla inne är ca 2,5 gånger högre. Att falla i trappa är 2,3 gånger högre.
Även kvinnor i åldern 46-55 har större risk att ramla ute och inne, 1,2 respektive 1,3 gånger högre. I den åldersgruppen finns också en högre risk att drabbas av hot och våld, 1,2 gånger normalrisken. För yngre kvinnor, 16-25 år, är risken att bli utsatt för rån närmare två gånger högre än normalrisken.

källa: www.afaforsakring.se


Peppar peppar
Att äldre är mer olycks- och skadedrabbade än andra uppmärksammas varje år den 1 oktober då MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samordnar en stor kampanj under namnet ”Peppar peppar… En dag för seniorers säkerhet”. Det är FN:s internationella äldredag. Kampanjen inriktar sig på att synliggöra risker i vardagen – och åtgärder för att förebygga olyckor och skador. Man informerar på sin hemsida, med en tidning Vital och filmer m m hur man kan förebygga fallolyckor och bränder m m genom att t ex göra en riskrond i hemmet, läkemedelsgenomgång, skaffa rätt hjälpmedel, brandvarnare/handbrandsläckare, ta bort eller sätta fast mattor och sladdar och tillgång till ”fixar”-tjänser hos kommunen.

Källor: www.av.se, www.prevent.se, www.hotpajobbet.se, www.folkhalsoguiden.se