Olika sätt att få barn

Ur biologisk synvinkel väntar allt för många för länge med att skaffa barn. Resor, utbildning, bostad och karriär är exempel på saker som du vill ha avklarat eller ordnat innan du bildar familj. Om gynekologerna fick bestämma skulle alla kvinnor vara 20-25 år när de får barn – då är de som mest fruktsamma. Den åldersgrupp som främst representerar förstagångsföderskor idag är runt 25-29 år och andragångsföderskor är 30-34 år.


Vad gör du då om du är 30+ och vill ha barn men det inte riktigt vill sig? Först av allt bör paret göra en fertilitetsutredning. En fertilitetsutredning omfattar ett läkarbesök med en noggrann ultraljudsundersökning och blodprovstagning av kvinnan samt en analys av mannens spermier. Utredningen kan ge svar på om någon form av fertilitetsbehandling gynnar paret eller ej.

Kortfattat så går de vanligaste behandlingarna till så här:

Insemination
Kostnad: från 5 000 kronor

Vid en insemination får mannen lämna ett spermaprov som prepareras så att man får ett koncentrat av de bästa spermierna. Dessa förs sedan in i livmodern med en tunn, mjuk plastkateter så att spermierna finns på plats när ägget lossnar. Ingreppet tar cirka fem minuter.

Insemination kan göras i kvinnans naturliga cykel eller under en hormonstimulerad cykel då kvinnan stimuleras med tabletter eller injektioner med målet att få 1-2 gånger större äggblåsor. Vanligtvis görs 1-2 ultraljud innan det är dags för inseminationen.

IVF – In Vito Fertilisering (= i glas befruktning)
Kostnad: cirka 30 000 kronor och uppåt (gratis via remiss – tre försök i Stockholm)

Vid IVF stimuleras kvinnan först med hormoner för att flera ägg ska mogna. Äggen tas ut från kvinnans äggstockar genom att läkaren under ledning av ultraljud för in en tunn nål i äggstocken via slidan. Mannens spermaprov prepareras. Rörliga spermier och ägg förs samman i en odlingsskål så att befruktning kan ske. Efter 2-6 dagar återförs ett eller två befruktade ägg till livmodern.

Är du äldre än 41 år kan det behövas en extra utredning av äggreserv för att se om det är lönsamt med att göra IVF.

Äggdonation
Om orsaken till parets infertilitet beror på att kvinnan har få/inga ägg eller på att äggen har nedsatt kvalitet kan paret bli föräldrar med äggdonation. Donerade ägg befruktas då med mannens spermier och ett embryo (befruktat och delat ägg) återförs i kvinnans kropp.

Kvinnan måste vara under 40 år då behandlingen påbörjas och mannen under 56 år (gäller flertalet kliniker i Stockholm).

Surrogatmamma
Kostnad: Indien 80 000-190 000 kronor, USA uppåt 500 000 kronor

En surrogatmamma är en kvinna som bär och föder ett barn åt någon annan. Barnet kan genetiskt vara delvis hennes eller så har en annan kvinnas ägg befruktats och sedan planterats in. Det senare är det vanligaste. Det är inte tillåtet i svensk lag, men det låter sig ändå göras. En kvinna kan insemineras, föda barnet och sedan avsäga sig vårdnaden. Därefter kan partnern till den genetiske fadern göra en närståendeadoption.

Följande länder har lagar som reglerar surrogatarrangemang: Storbritannien, Israel, vissa delar av Australien, Brasilien, Hong Kong, Ungern, Nederländerna, Sydafrika, Korea, och några stater i USA. I följande länder finns det inga lagar men surrogatmammor används ändå: Belgien, Grekland och Indien.

Adoption
Kostnad: Beror på från vilket land man adopterar, cirka 200 000 kronor och uppåt
Adoptionsbidrag från Försäkringskassan: 40 000 kronor

Adoption är en möjlighet för barn, som mist sina föräldrar av olika skäl, att få en egen familj men också för att ge vuxna som längtar efter barn en möjlighet att bli förälder.
Innan adoption kan bli aktuellt måste föräldrarna först gå en föräldrautbildning. Att bli adoptivförälder. När den är slutförd kan en utredning av familjen göras av de sociala myndigheterna i den kommun du bor i. När sedan socialnämnden tagit ett beslut om medgivande till adoption vänder man sig till en av de adoptionsbyråer som finns för att få hjälp. Alla givarländer har sina regler angående adoptivföräldrarna och det handlar mycket om under vilket lands regler och krav man som föräldrar passar in. Att adoptera tar lång tid, det kan ta några år om man räknar från föräldrautbildning till att ni kommer hem med barnet.

För att få medgivande av socialnämnden måste man ha fyllt 27 år med ej 42 år.

Källor: www.ks.se, www.fertilitetscentrum.se, www.adoptionscentrum.se, www.surrogat.nu, www.socialstyrelsen.se