Nystart

1990 damp i brevlådan ner ett brev från försvaret. De ville fånga mitt intresse för att bli officer. Jag blev nyfiken. Det blev inget av med officersyrket, men intresset för försvaret hade väckts. Jag tog kontakt med lottorna och kunde kombinera mitt intresse för sjukvård med mitt intresse för försvaret. Jag utbildade mig till sjukvårdslotta inom flyget.
Jag var inte aktiv i någon kårverksamhet utan var aktiv inom försvaret och gick ett antal utbildningar i tjänstegren och ledarskap. Jag deltog i alla övningar jag kunde. Jag var till exempel på en vinterövning i Östersund ganska sent på våren. Vi hade ett härligt väder och tyckte väl att befälen var oresonliga om att det var vinter, men tji fick vi. Naturligtvis fick befälen rätt för det började snöa. Är det vinterutbildning så är det.

När jag flyttade upp till Borlänge 1999 bytte jag kår och blev även en kår­lotta. Inför SM i curling – handikapp 2001, fick vi förfrågan från arrangören om vi kunde ställa upp med funktionärer. En kul grej tänkte vi, så ja visst ställer vi upp. Vi fick då pröva på att spela. Det finns en väsentlig skillnad från ”vanlig” curling, här spelar man inte på is utan på en matta och bara från ena hållet. Det var himla kul och jag fick ganska bra snits på att få iväg stenarna i rätt riktning. Det blev till och med så att jag var med och dömde under SM, arrangörerna hade för få egna domare.

När jag var klar med mina studier i Borlänge flyttade jag tillbaka till Stockholm. Jag tappade därmed närheten till min kår. Jag tänkte byta men visste inte till vilken. Så det blev som det lätt blir när man har en massa annat som ska hinnas med, det skjuts på framtiden. Under den här perioden har ju även försvaret ändrat sin inriktning och det har inte förekommit några övningar. Sjukvårdstjänst inom flyget är idag knappast något att satsa på. Trots ett antal år som inaktiv så har intresset för lottorna legat i bakhuvudet och grott. Så i slutet av förra året fick fröet vatten och började växa. Jag tittade på lottornas hemsida och funderade på vilken kår jag vill tillhöra, det ska vara en aktiv. Sollentuna lottakår blev ett givet svar. Det är en aktiv kår och den ligger geografiskt bra till. Jag ser fram emot att åter bli ett aktiv kårlotta!

Lotta W