Nattvandring

Nattvandring (även kallat Föräldravandring, Vuxenvandring, Farsor & Morsor på stan eller Vuxna på stan) innebär att grupper av vuxna rör sig ute på gator och torg och i miljöer där ungdomar vistas kvälls- och nattetid, i syfte att skapa en lugnare miljö. Kraven för att delta är låga, det finns inget krav på att vara förälder för att nattvandra, men man bör ha ett intresse för ungdomar, vara över 25 år samt vara en vuxen förebild och ett stöd.

I Sverige finns det många lokala nattvandrarföreningar med olika namn, oftast kopplat till bostadsområden, stadsdelar eller samhällen. Redan i slutet på 1970-talet fanns det föräldragrupper som gick ut och vandrade. De flesta grupperna har enhetliga gula jackor, för identitetens och synbarhetens skull.

Nattvandrarna finns för att skapa en bra miljö och en viss trygghet i det offentliga rummet. De ersätter inte polisen eller sociala fältarbetare utan kompletterar dessa. Nattvandrarnas uppgifter kan vara att praktiskt hjälpa ungdomar ute eller bara vara en vuxen lyssnare som man kan prata med. Responsen ifrån ungdomarna är i de flesta fall positiv då många anser att det är tryggt att ha vuxna människor där i bakgrunden.

Syftet med nattvandring är att vara en vuxen förebild och att vara ett socialt och medmänskligt stöd för ungdomar samt att förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse. Man vill öka tryggheten hos ungdomarna och förhindra vandalisering och klotter.

Sollentunavandringar
I Sollentuna finns flera organisationer som nattvandrar.  Den som kanske är mest känd är Farsor och Morsor i Sollentuna. Det är i deras lokal i Arena Satelliten i Sollentuna som många olika sorters nattvandrare samla på fredags- och lördagskvällarna kl 2030. Först fikar man och får info från fritidsgårdarnas fältassistenter och närpolisen. Ungefär kl 21 lämnar man lokalen och sprider sig över kommunen, per bil, buss, tåg och promenad och tar sig dit ungdomarna finns. De är också ute vid stora festhelger som Valborg och skolavslutningar.

Det händer att ungdomarna själva kontaktar Farsor och morsor på vandringstelefonen om de behöver hjälp med en kompis som blivit för full eller att det är en hemmafest som gått över styr.

Som medlem i Farsor och morsor i Sollentuna vandrar man en gång i månaden. De som går med får tillgång till vandringsajten med schema och vandringsrapporter.
Först hette organisationen Farsor på stan, men ändrades så småningom till Farsor och morsor på stan. Föreningen var till en början en del av Fryshuset, men blev sedan en egen förening. I dag är man medlemmar av Riksnätverket för Nattvandrare i Sverige.

Andra som nattvandrar är Svenska Kyrkan. De ansluter till samlingarna på Arena Satelliten på fredagar och lördagar. De går 2-5 personer tillsammans, och där räcker det med att vara 20 år och vilja göra en insats någon kväll.

En stor vandringsorganisation i Sollentuna är Tryggt och Snyggt, som finns i varje kommundel. Man samlar föräldrar kommundelsvis, och går en runda på fredag och eller lördagskvällen. Man skriver själv upp sig i en vandrarkalender på hemsidan www.tryggtochsnyggt.se. Denna organisation har röda jackor som det står Tryggt och Snyggt på.  

Till alla vandrares stöd finns Fältarna, Fältfritidsledarna, som är anställda av kommunen. Dessa kan nattvandrarna kontakta om det händer något man inte kan eller vill hantera. Till exempel att beslagta eller hälla ut alkohol, eller köra hem berusade överförfriskade ungdomar. Fältfritidsledarna står i kontakt med de närpoliser som arbetar under kvällen.

Kravallvandingstider?
När Husbykravallerna härjade gick många som inte annars vandrar ut och hjälpte till. Även några av våra politiker tog en tur, och till och med vår säkerhetschef Richard Buske som bor på andra sidan stan deltog i någon vandring.

Även Möjligheternas plats, en förening som tagit ett ansvar för att skapa lugn och trygghet och framtidstro på Malmvägen var ute och vandrade.”Möjligheternas plats” ska omfatta kafé och medborgarkontor, erbjuda arbetsträning samt vara en bas för nattvandrare. Målgruppen är ungdomar i åldern 15 till 21 år.

Kontaktuppgifter:
Nattvandrare i Rotsunda gård 076-277 89 31
Nattvandrare i Rotebro 073-783 30 79, 073-783 30 80
Nattvandrare i Viby 073-689 91 89
Nattvandrare i Norrviken 076-235 34 88
Nattvandrare i Edsberg 0760-81 20 36
Nattvandrare i Tureberg 0760-81 20 19
Nattvandrare i Helenelund 0766-50 31 77
Farsor och Morsor på stan 070-476 94 60
Möjligheternas plats finns på Facebook

Källor: Farsor o morsor i sollentuna, svenskakyrkan.se, tryggtochsnyggt.se, svd, wikipedia, malmvagen.s