Nödvattenövning

En stor nödvattenövning genomfördes den 5 april i Märsta. Vi var 100 personer från samtliga FRG Norrs kommuner som utbildades av personal från Livsmedelsverket i hur man hanterar materialet för nödvatten, både under vinter och sommarförhållanden. Förutom att få lära sig hur man monterar och underhåller den utrustning som Livsmedelsverket kör ut diskuterade vi i våra egna FRG-grupper hur det kunde se ut i den egna kommunen om det blev skarpt läge.
Detta var en mycket bra och intressant utbildning tyckte samtliga deltagande och det kommer att bli fler gemensamma övningar i FRG Norrs regi. Vi är nu tio personer i FRG Sollentuna som kan hantera nödvattenutrustningen om kommunens dricksvatten skulle slås ut.

Brita Augustinson