Miljömärkning

På många av varorna i matbutikerna förekommer ganska många olika typer av symboler och miljömärkningar som ska hjälpa köparen att välja ”rätt”. Men vad betyder de? Här har vi samlat några av dem.

Ä-märket
City Gross samarbetar med den oberoende konsumentföreningen Äkta vara som står bakom Ä-märkningen. Vill du undvika E-nummer och andra tillsatser, leta efter Ä-märket i deras butiker.

Maten måste uppfylla vissa grundkrav, som inga E-nummer, inga aromämnen förutom extrakt, inga industriella ingredienser som traditionellt inte ingår i livsmedlet. Exempel: modifierad stärkelse, jästill exempeltrakt, bambufibrer och Inga tillsatta vitaminer eller andra tillsatta näringsämnen. Livsmedel som är naturligt fria från tillsatser som fisk, kött, frukt och grönsaker – märks inte med Ä-märket.

Bra miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett av deras verktyg för att nå det målet. Märkningen gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

COOP, Änglamark
Änglamark är en miljömärkning framtagen av Coop.

Ekologisk mat
Det finns ingen speciell symbol för ekologisk mat.

I den ekologiska odlingen använder man inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren är i huvudsak producerat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vistas utomhus och att de får utlopp för sina naturliga beteenden.

För att få märka livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser och att alla steg i produktionen har varit kontrollerade av ekologiska kontrollorgan.

EU ECOLABEL
EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag. Läs mer på Svanens hemsida.

Ica I love Eco
I love eco är en märkning som Ica har utvecklat. Exempelvis så skall det ekologiska köttet vara Krav-märkt för att få säljas under varumärket Ica I love eco.

Krav
Krav är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat. Den utgår från den ekologiska grunden och ställer dessutom höga kvalitetskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. Kravcertifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser. Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har Krav under 25 års tid drivit fram en ekologisk marknad i Sverige. Krav är en ekonomisk förening där stora aktörer på livsmedelsmarknaden är medlemmar såsom LRF, Arla, Coop, Ica, Lantmännen med flera.

Några av Kravmärkets mervärden

Bra miljö & klimat. Kravs regler siktar mot en hållbar produktion och låg klimatpåverkan. Därför får kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO ) inte användas.
God djuromsorg. Det är också viktigt hur djuren har det. De ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Exempel på detta är att grisarna går ute hela året.
God hälsa. Kravmat är ärligare mat – utan onödiga tillsatser som syntetiska aromämnen, smakförstärkare eller färgämnen. Hälsa kan dessutom handla om psykiskt och fysiskt välbefinnande, som Krav också står för.

MSC – Marine Stewardship Council
Målsättningen är att med miljömärkning och certifiering bidra till sundare hav genom att erkänna och belöna hållbara fångstmetoder, påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur samt att tillsammans med partnerorganisationer förvandla fisk- och skaldjursmarknaden till en hållbar marknad.

Rainforest alliance
Rainforest Alliance är en ideell, internationell miljöorganisation. Syftet är att skydda ekosystem samt de människor, vilda djur och växter som är beroende av dem. Det finns inget krav på ekologiska råvaror men man har ett vattenbesparingsprogram och man måste använda enbart organiskt gödsel.

Svenskt sigill
Detta är ett kvalitetsmärke på svensk mat och blommor. Svenskt sigill är en märkning som intygar att kontroll av gården skett av oberoende part. Kraven omfattar svensk lagstiftning inom bland annat livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö och innehåller även ytterligare krav som till exempel GMO-frihet och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel.

Fairtrade
Fairtrade eller Rättvisemärkt är en produktmärkning av varor, främst livsmedel, som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer genom rättvis handel. Märkningen innebär att produkten uppfyller de internationella Fairtrade-kriterierna.

Kriterierna garanterar att producenter får ett minimipris för sin vara som överstiger produktionskostnaden och världsmarknadspriset. Anställda vid exempelvis plantager har rätt till den nationellt lagstadgade minimilönen. Kriterierna innefattar även att diskriminering och barnarbete motverkas bland anställd arbetskraft (när odlarna får högre inkomster får barnen möjlighet att gå i skolan), och de anställda skall ha rätt att organisera sig och rätt till ett ordentligt anställningsavtal. Kriterierna grundar sig på ILO:s åtta kärnkonventioner.

Tryggare mat
Logotypen ”Tryggare mat” säger är att man som allergiker ska få ett bra bemötande och tillförlitlig information om vad maten innehåller. Logotypen är en signal till människor med matallergi att en restaurang är certifierad enligt en noggrant utarbetad lista av kriterier som utarbetats av Astma- och Allergiförbundet.
Symbolen Tryggare Mat visar att restaurangen arbetar systematiskt för att minimera riskerna för gäster med matallergi. Men certifieringen innebär inte att alla allergiker kan äta på alla certifierade krogar.

Observera alltså att certifieringen inte innebär någon garanti mot matallergi! Gästen har alltid ett eget ansvar för att göra ett val mot bakgrund av den information han/hon fått från restaurangens personal om vad maten innehåller och vilka rutiner som gäller vid tillagningen av maten.

KÄLLOR: Livsmedelsverket, miljömärkningar.se, astma- och allergiförbundet, wikipedia