Migrationsverket

En dryg vecka efter riksdagsvalet som innebar att SD kom in i riksdagen, var intresset stort från våra kårmedlemmar och vänkårsmedlemmar att delta i kårens studiebesök hos Migrationsverket.
Enhetschefen Dag Bönke gav oss information – på ett lättsamt sätt – främst om hur invandringen till Sverige ser ut och hur asylprocessen fungerar. Verket som ju arbetar med såväl utvandring som invandring har 4 000 anställda.

Förvånande fakta var bl a att endast nio procent av alla asylsökande får uppehållstillstånd. Skälen att komma till Sverige kan vara familjeskäl, söka svenskt medborgarskap, studier, arbeta viss tid, asylsökande eller kvotflyktingar.

Till vårt land kom de flesta före 1975 från Norden. Under slutet av 80-talet och början av 90-talet kom de flesta från Iran och Irak och vid mitten av 90-talet kom flertalet från Bosnien. Flyktingströmmar kommer i huvudsak från krigshärdarna i världen och det riktigt stora antalet förflyttar sig inte längre än till sina grannländer. Migrationsverket uppskattar att det till Sverige i år kommer ca 34 000 asylsökande.

Utvandringen ur vårt land är 20 000 personer per år och invandringen är 80 000 personer totalt.

Det bor 2 000 personer i flyktingläger i norra Sverige. Om de aysylsökande vill bo i storstäderna, däribland Stockholm, får de själv ordna sitt boende.

Migrationsverket behandlar numera asylsökningarna snabbt och ger sitt besked inom cirka två-tre veckor. Hela 70-75 procent får avslag på sin ansökan och meddelas att de måste lämna landet inom två veckor och Migrationsverket bistår vid återvändandet till hemlandet. Dock överklagar många hos Migrationsdomstolen, men det slutar oftast där eftersom endast sex procent av verkets beslut ändras. Den processen tar dock oftast ett år och under den tiden har Migrationsverket ansvar, enligt lag, att erbjuda bostad, svenska för invandrare, sjukvård och dagersättning om de inte har egna pengar. Beloppen är 1.800 kronor/vuxen och 900 kronor/barn per månad. De har rätt att arbeta under tiden.

Migrationsverket brottas med frågan om vem som är skyddsbehövande och vad som är synnerligen ömmande omständigheter för att få asyl i Sverige. Det måste göras troligt eller sannolikt att individen kan utsättas för dödsstraff eller tortyr t.ex. Just nu är det drygt 35 000 asylsökningar, varav drygt 8 000 i Stockholms län.

Under 2004-2009 har det kommit 400 ensamkommande barn till Sverige per år.

  • De har ingen legal vårdnadshavare med sig. Det är främst pojkar, 16-17 år, och kommer från
  • Afghanistan, Somalia och Irak. Av dessa får 50 procent avslag.
  • Av landets 292 kommuner har endast 100 kommuner avtal med Migrationsverket om att ta emot asylskande.


Föredraget var mycket informativt och trevligt.

Ewa Wasshem